Carbid schieten

Een bekende traditie in Noord-Nederland is het afschieten van carbid, met melkbussen, tijdens de oud- en nieuw viering. Ook dit jaar kan het doorgaan, maar door de coronamaatregelen krijgt het een heel ander karakter dan in voorgaande jaren. Het afschieten van carbid is niet zonder gevaren. Er zijn dan ook regels omtrent dit afschieten van carbid.

Regels coronamaatregelen

  • Carbidschieten is mogelijk in groepjes van maximaal vier personen, publiek is niet toegestaan
  • De personen blijven op anderhalve meter afstand van elkaar
  • Er mag geen ander vermaak zijn in de vorm van bijvoorbeeld een tent of een tap
  • Het mag geen karakter krijgen van een evenement

Er wordt gebruikgemaakt van melkbussen en/of dergelijke voorwerpen met een maximale omvang van 50 liter, met gebruikmaking van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen

  • Het gebruik vindt plaats op 31 december van 10.00 uur 18.00 uur

De plaats vanwaar geschoten wordt is gelegen:

  • op een afstand van tenminste 75 meter van woonbebouwing en
  • op een afstand van tenminste 300 meter van inrichtingen voor intramurale zorg (gezondheidszorg) en
  • op een afstand van tenminste 300 meter van in gebruik zijnde voorzieningen voor het houden van dieren.

De Ter Aardseweg rondom het vennetje is door het college aangewezen als gebied waar het tijdens de jaarwisseling verboden is carbid af te steken.

Er wordt geschoten in een richting welke tegengesteld is aan de richting waarin de meest dichtbij gelegen woningbouw is gelegen

Het vrije schootsveld is minimaal 75 meter en hierin liggen geen verharde openbare wegen of paden

Wij attenderen u erop dat de gemeente op geen enkele wijze aansprakelijk is voor welk gevolg of schade dan ook, ontstaan door het tot ontploffing brengen van carbid, door middel van carbidbussen. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk.

  • Download het aanvraagformulier