Coffeeshop openen

In een coffeeshop is handel en gebruik van softdrugs onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Als u een coffeeshop wilt beginnen, heeft u een exploitatievergunning en een gedoogverklaring nodig.

Zo vraagt u een gedoogverklaring en exploitatievergunning voor een coffeeshop aan:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft in ieder geval door:
  • waar u de coffeeshop wilt openen
  • wanneer u de coffeeshop wilt openen
  • wie de eigenaar en de leidinggevende(n) zijn
  • wat de openingstijden zijn
  • welke drugs u wilt verkopen
  • welke andere zaken dan drugs u wilt verkopen

De voorwaarden voor het openen van een coffeeshop zijn onder andere:

 • U verkoopt geen harddrugs.
 • U verkoopt geen alcohol.
 • Er komen geen minderjarigen in uw coffeeshop.
 • Uw coffeeshop ligt op een bepaalde afstand van scholen.

De gemeente kan een Bibob-onderzoek doen. Met dit onderzoek controleert de gemeente de betrouwbaarheid van uw bedrijf en de personen die bij uw bedrijf betrokken zijn.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.