Container niet geleegd

Mocht het onverhoopt voorkomen dat uw container op de vaste ophaaldag niet is geleegd, dan kunt u bellen met 14 0592. Indien u de melding uiterlijk op de dag erna vóór 12.00 uur doet, wordt uw container alsnog na controle door de Gemeente Assen geleegd. Let er op dat u de container op de juiste manier aan de straat zet.

Aanbieden van uw container :

 • De container plaatsen voor 07.00 uur in de ochtend; dit geldt ook voor plastic en papier hoogbouw

 Plaats uw container op de aangewezen opstelplaats, voor zover deze aanwezig is, en altijd:

 • Langs de stoeprand, dus niet tegen een heg, schutting of muurtje
 • Uw container op een recht stuk aanbieden dus niet in een bocht i.v.m. het lezen van de chip die in de container zit
 • Op een vlakke ondergrond
 • Met de wielen en het handvat van de straatkant af
 • Naast elkaar met ±30 cm tussenruimte
 • Geen obstakels (bomen, auto’s, palen et cetera) tussen de container en de straat
 • Niet onder een boom met laaghangende takken;
 • De container is niet zwaarder dan 70 kg
 • Zorg ervoor dat het deksel gesloten is
 • Om de container moet een vrije ruimte van 30 cm aanwezig zijn
 • Het bijplaatsen van afval is niet toegestaan
 • De containers mogen uitsluitend op de dag voor de inzameling vanaf 22.00 uur aan de openbare weg worden geplaatst
 • De minicontainer dient op de dag van inzameling uiterlijk om 22.00 uur weer van de straatkant verwijderd te zijn.
 • Let op dat het afval niet te vast in de container zit als het klemt valt het er niet uit
 • Bij vorst kan het afval vastvriezen aan de zijkanten van de container probeer dat te voorkomen door te container binnen te plaatsen of onder een afdak voordat u de container aanbiedt

 

Mocht het onverhoopt voorkomen dat uw container op de vaste ophaaldag niet is geleegd, dan kunt u dit doorgeven via WhatsApp (06-10329433) of door te bellen met 14 0592.