Diensten verlenen op straat

Als u diensten wilt verlenen op straat, vraagt u hiervoor toestemming aan de gemeente. Voorbeelden van diensten zijn: ramen wassen, auto’s schoonmaken en schoenen poetsen.

Zo vraagt u toestemming aan voor het verlenen van diensten op straat:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U geeft onder andere door:
    • welke diensten u wilt verlenen
    • waar u de diensten wilt verlenen
    • wanneer u de diensten wilt verlenen

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.