Diensten verlenen op straat

Als u diensten wilt verlenen op straat, moet u hiervoor een vergunning aanvragen. Voorbeelden van diensten zijn: glazen wassen, reinigen van voertuigen en schoenen poetsen.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.