Veel of zeldzame dieren houden

Het is verboden om zeldzame dieren of een grote hoeveelheid huisdieren te hebben. Wilt u zeldzame dieren houden? Bijvoorbeeld apen, bepaalde reptielen of zeldzame vogels. Dit is verboden, omdat het vaak beschermde diersoorten zijn.

Wilt u heel veel huisdieren houden, zoals katten en honden? Dan moet u zich aan de regels van de gemeente houden. Hiermee voorkomt zij overlast of schade aan de openbare gezondheid.

U kunt soms een ontheffing krijgen op het verbod tot het houden van zeldzame of grote aantallen dieren krijgen. Instellingen zoals opvangcentra, asielcentra en dierentuinen hebben een ontheffing op het verbod.

De gemeente stelt voorwaarden aan bijvoorbeeld de toestand van de dieren, de diersoort, de hoeveelheid en het doel van de aanvraag.

Om een ontheffing aan te vragen voor het houden van veel of zeldzame dieren, geeft u door:

  • welke diersoorten u wilt houden
  • hoe veel dieren u wilt houden
  • waar de dieren worden ondergebracht
  • welke beveiligingsmaatregelen u heeft genomen
  • waarom u de ontheffing nodig heeft

Het kan helpen als u een tekening maakt. Daarop laat u bijvoorbeeld de dierenverblijven en de beveiligingsmaatregelen zien.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.