Digitaal Opkopers Register

In het DOR kunt u eenvoudig en snel opgekochte en verkochte goederen registreren. Als er een goed in het DOR wordt ingevoerd, dat als gestolen staat geregistreerd, krijgt de politie automatisch bericht. Deze snelle gegevensuitwisseling vergroot de pakkans van helers, inbrekers en veelplegers. Bovendien wordt de kans verkleind dat u gestolen goederen (ver)koopt.

Registratieplicht

Iedereen die bedrijfsmatig in tweedehands goederen handelt, moet dit melden bij de gemeente Assen en een digitaal register bijhouden. Deze wettelijke verplichting is terug te vinden in artikel 437 Wetboek van Strafrecht en artikelen 2:67 en 2:68 Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Assen