Digitaal Opkopers Register

In het DOR kunt u eenvoudig en snel opgekochte en verkochte goederen registreren. Als er een goed in het DOR wordt ingevoerd, dat als gestolen staat geregistreerd, krijgt de politie automatisch bericht. Deze snelle gegevensuitwisseling vergroot de pakkans van helers, inbrekers en veelplegers. Bovendien wordt de kans verkleind dat u gestolen goederen (ver)koopt.

Registratieplicht

Iedereen die bedrijfsmatig in tweedehands goederen handelt, moet dit melden bij de gemeente Assen en een digitaal register bijhouden. Deze wettelijke verplichting is terug te vinden in artikel 437 Wetboek van Strafrecht en artikelen 2:67 en 2:68 Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Assen

U kunt zich online aanmelden als handelaar in het Digitaal Opkopers Loket. Na aanmelding ontvangt u uw inloggegevens. Hiermee kunt u inloggen op https://opkopersregister.stopheling.nl en uw goederen digitaal registreren.

Bij het inkopen van tweedehands goederen moet u de volgende gegevens registreren:

 • Een opeenvolgend volgnummer met betrekking tot het ingekochte goed;
 • De datum van inkoop van het goed;
 • Een omschrijving van het goed, daaronder inbegrepen (voor zover dat mogelijk is) soort, merk en nummer van het goed;
 • De koopprijs of andere voorwaarden van verkrijging van het goed;
 • De naam en het adres van degene van wie het goed is verkregen;
 • Zowel een omschrijving als het nummer van het document waarmee u de identiteit van de aanbieder heeft vastgesteld.

Bij het verkopen van tweedehands goederen moet u de volgende gegevens registreren:

 • Het volgnummer van de aantekening met betrekking tot het goed;
 • De datum van verkoop of overdracht van het goed;
 • Een omschrijving van het goed, daaronder inbegrepen (voor zover dat mogelijk is) soort, merk en nummer van het goed;
 • De verkoopprijs of andere voorwaarden voor overdracht van het goed;
 • De naam en het adres van degene die het goed heeft verkregen.

Als de persoon die u goederen aanbiedt zich niet wil legitimeren, mag u het niet inkopen. Als opkoper bent u namelijk verplicht om de identiteitsgegevens van de persoon van wie u inkoopt te registreren.

Gestolen goederen

Als u ter goeder trouw een gestolen goed heeft ingekocht, ben u niet strafbaar. Ter goeder trouw betekent dat u bij aankoop niet wist of had kunnen weten dat het aangeboden goed gestolen is. Als u een goed aangeboden krijgt, moet u vóór aankoop controleren via het DOR of dit goed als gestolen geregistreerd staat. Als er sprake is van een gestolen goed, mag u het niet kopen. Wel moet u de gegevens bewaren voor de politie.

Als pas na aankoop blijkt dat het goed gestolen is, moet u het gestolen goed bewaren totdat de politie bij u langs is geweest. De politie neemt zelf contact met u op. Via het DOR kunt u aangifte doen en een schadevergoeding aanvragen. Het is ook mogelijk om zelf controleren of u met een gestolen goed te maken heeft. Dit kan op de website van de politie www.stopheling.nl of via de ‘Stop Heling’-app.