Draaiorgel spelen

Als u in het openbaar muziek wilt spelen op een draaiorgel, heeft u daar toestemming van de gemeente voor nodig. De gemeente vertelt u op welke plekken, dagen en tijden u mag spelen.

Zo vraagt u toestemming om in het openbaar op een draaiorgel te spelen:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U geeft in ieder geval door:
    • waar u met het draaiorgel gaat staan
    • wanneer en hoe laat u wilt spelen

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.