Echtscheiding melden

Voor het aanvragen van een echtscheiding gaat u naar de rechtbank. U heeft hiervoor een advocaat nodig. Zodra de gemeente de echtscheiding inschrijft in de burgerlijke stand, is de echtscheiding officieel. 

Zo meldt u een echtscheiding: 

  • U vraagt een echtscheiding aan bij de rechtbank. U heeft hiervoor een advocaat nodig. 
  • Uw advocaat stuurt de beslissing van de rechtbank naar ons. 
  • De advocaat stuurt de volgende documenten naar ons: 
  • een schriftelijk verzoek tot inschrijving in het register van de burgerlijke stand 
  • bewijs van de uitspraak van de rechtbank (de beschikking) 
  • bewijs dat u niet tegen de uitspraak van de rechter in beroep gaat (de akten van berusting) 

De advocaat moet de melding binnen 6 maanden na de definitieve beslissing van de rechter doen bij de gemeente waar het huwelijk voltrokken is.