Een kind erkennen en naam kiezen

Voor dit product kunt u online een afspraak maken. Zonder afspraak kunt u iedere werkdag tussen 08:30 en 12:30 bij het stadhuis terecht.

Afspraak maken

Door een kind via de gemeente te erkennen, wordt u wettelijk ouder van dat kind.

 • Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap met de moeder van het kind? U wordt automatisch de wettelijke ouder van het kind. Erkenning is niet nodig.
 • Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan kunt u bij de gemeente het kind erkennen. Zo wordt u wettelijk ouder van het kind. U kunt een kind al voor de geboorte erkennen.

U bent niet getrouwd, u heeft geen geregistreerd partnerschap en u krijgt een kind. Het kind krijgt automatisch de achternaam van de biologische moeder.

Erkent de vader of de meemoeder het kind? Dan kunt u ervoor kiezen dat het kind die achternaam krijgt. De meemoeder is de vrouwelijke partner of echtgenote van de biologische moeder. De achternaam die u voor het eerste kind kiest, wordt ook de achternaam van volgende kinderen uit dezelfde relatie.

Extra informatie voor lesbische stellen:

 • Is de zaaddonor bekend? Dan kan de meemoeder of de zaaddonor het kind erkennen. De moeder die bevallen is, bepaalt wie van de 2 het kind mag erkennen.
 • Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? En is de zaaddonor onbekend? Dan is erkenning niet nodig. Neem bij de geboorteaangifte wel een verklaring van de Stichting Donorgegevens mee om aan te tonen dat de zaaddonor onbekend is.

Als u een kind erkent, heeft u nog niet het ouderlijk gezag. Zonder ouderlijk gezag mag u niets beslissen voor uw kind.

De belangrijkste voorwaarden voor het erkennen van een kind zijn:

 • U bent 16 jaar of ouder.
 • U bent geen familie van de moeder.
 • Er zijn niet al 2 ouders.
 • Is het kind 12 jaar of ouder? Dan moet het kind het eens zijn met de erkenning.
 • Staat u onder curatele? Dan heeft u toestemming van de kantonrechter nodig.
 • De belangrijkste voorwaarden voor het kiezen van een naam bij erkenning zijn:
 • Beide ouders zijn aanwezig bij de naamkeuze.
 • Is het kind 16 jaar of ouder? Dan legt het kind zelf een verklaring af over de keuze van de naam.

Om een kind te erkennen, komt u naar de gemeente. Dit kan voor of na de geboorte van het kind. Gaat het om het eerste kind uit uw relatie? En krijgt het kind de achternaam van de vader of meemoeder? Dan moet de moeder mee.

U heeft nodig:

 • het geldige identiteitsbewijs van de moeder van het kind
 • als u niet de moeder bent: uw eigen geldige identiteitsbewijs
 • als het kind nog geen 12 jaar oud is: moeder gaat mee naar de gemeente of geeft schriftelijke toestemming
 • als het kind 12, 13, 14 of 15 jaar oud is: moeder én kind gaan mee naar de gemeente of geven schriftelijke toestemming
 • als het 16 jaar of ouder is: het kind gaat naar de gemeente

Komt u al voor de geboorte naar de gemeente om het kind te erkennen? Bewaar dan het afschrift dat u krijgt na de erkenning. Dit heeft u nodig bij de geboorteaangifte.

Voor het kiezen van een naam bij erkenning heeft u nodig:

 • als het kind jonger dan 16 jaar is: de identiteitsbewijzen van beide ouders
 • als het kind 16 jaar of ouder is: het identiteitsbewijs van het kind.

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente over de erkenning van uw kind? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Neemt de gemeente de gegevens over de naamkeuze van uw kind niet op in de basisregistratie personen? Dien dan binnen 6 weken een bezwaarschrift in bij de gemeente.

Erkenning kost niets. Een afschrift of uittreksel uit de burgerlijke stand kost € 12,90 (tarief 2017). U betaalt dit bij de aanvraag.

U kunt uw kind erkennen in elke gemeente in Nederland. Dat kan voor of na de geboorte.

Wilt u uw kind erkennen tijdens de geboorteaangifte? Ga dan naar de gemeente waar uw kind is geboren.

Voor de naamkeuze geeft u de achternaam van uw (ongeboren) kind door aan de gemeente.