Evenement organiseren

U mag niet zonder toestemming een evenement organiseren op een plek die toegankelijk is voor het publiek. U heeft een evenementenvergunning nodig als u van plan bent om een evenement te organiseren. Bijvoorbeeld een braderie, concert, optocht of wedstrijd.

Wilt u op zondag of een feestdag een evenement organiseren voor 13.00 uur? Dan moet u ook een ontheffing van de Zondagswet aanvragen. Voor aanvragen voor muziek wordt voor 13.00 uur geen ontheffing verleend.

In de volgende situaties heeft u een vergunning nodig:

 • U organiseert een evenement met publiek.
 • U organiseert een evenement in:
  • een tent,
  • in de open lucht, of
  • in een bestaand gebouw dat normaal niet voor evenementen bedoeld is (er wordt gekeken naar brandveiligheid).
 • U schenkt tijdens het evenement alcoholische dranken buiten een horecabedrijf.
 • U draait muziek (geen normaal of huiselijk gebruik).
 • U heeft een toilet nodig op het evenement.
 • Er zijn verkeersmaatregelen nodig voor het evenement.

Voor het schenken van alcoholische dranken heeft u een ontheffing artikel 35 Drank en Horecawet nodig.

Voor een ander gebruik van waarvoor het pand bedoelt is, of het plaatsen van een tent voor meer dan 50 personen of een evenement binnen een omheind terrein bent u tevens een tijdelijke gebruiksvergunning nodig.

Om een vergunning aan te vragen of een melding te doen, geeft u door:

 • waarom u het evenement organiseert
 • wanneer en hoe laat het moet plaatsvinden
 • hoeveel mensen u verwacht

Voor een evenement met een middel tot groot karakter dient tevens een draaiboek, calamiteitenplan en/of veiligheidsplan te worden ingediend.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Voor kleine evenementen geldt een termijn van 8 weken voor aanvang van het evenement. Voor middel tot grote evenementen geldt een termijn van 12 weken voor aanvang van het evenement.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Een evenement melden is gratis.

Wel zitten er kosten verbonden aan het aanvragen van een evenement.

U meldt uw evenement bij de gemeente.

Heeft u een vergunning nodig? Deze vraagt u aan bij de gemeente.