Een groot evenement organiseren

U mag niet zonder toestemming een evenement organiseren op een plek die toegankelijk is voor het publiek. U heeft een evenementenvergunning nodig als u van plan bent om een evenement te organiseren. Bijvoorbeeld een braderie, concert, optocht of wedstrijd.

Wilt u op zondag of een feestdag een evenement organiseren voor 13.00 uur? Dan moet u ook een ontheffing van de Zondagswet aanvragen. Voor aanvragen voor muziek wordt voor 13.00 uur geen ontheffing verleend.

Zo organiseert u een groot evenement:

 • Vraag op tijd de vergunning aan bij de gemeente.

De gemeente stemt af met onder anderen de veiligheidsdiensten. Hieruit komen mogelijk extra eisen.

Organiseert u een groot evenement waarvoor u mogelijk meerdere vergunningen nodig heeft? Neem dan contact op met de gemeente voordat u de vergunning aanvraagt.

Mogelijk moet u ook een vergunning of ontheffing aanvragen voor bijvoorbeeld:

 • het plaatsen van reclameborden of verwijzingsborden
 • het organiseren van een evenement op zondag of een feestdag
 • het incidenteel organiseren van een festiviteit in uw (horeca)bedrijf
 • het tijdelijk schenken van alcohol
 • het gebruik van wegen en paden bij een wieler- of hardloopwedstrijd
 • het maken van muziek of hard geluid op straat
 • het organiseren van een evenement in of bij een natuurgebied

Voor een evenement met een middel tot groot karakter dient tevens een draaiboek, calamiteitenplan en/of veiligheidsplan te worden ingediend.

In de volgende situaties heeft u een vergunning nodig:

 • U organiseert een evenement met publiek.
 • U organiseert een evenement in:
  • een tent,
  • in de open lucht, of
  • in een bestaand gebouw dat normaal niet voor evenementen bedoeld is (er wordt gekeken naar brandveiligheid).
 • U schenkt tijdens het evenement alcoholische dranken buiten een horecabedrijf.
 • U draait muziek (geen normaal of huiselijk gebruik).
 • U heeft een toilet nodig op het evenement.
 • Er zijn verkeersmaatregelen nodig voor het evenement.

Voor het schenken van alcoholische dranken heeft u een ontheffing artikel 35 Drank en Horecawet nodig.

Voor een ander gebruik van waarvoor het pand bedoelt is, of het plaatsen van een tent voor meer dan 50 personen of een evenement binnen een omheind terrein bent u tevens een tijdelijke gebruiksvergunning nodig.

Voor kleine evenementen geldt een termijn van 8 weken voor aanvang van het evenement. Voor middel tot grote evenementen geldt een termijn van 12 weken voor aanvang van het evenement.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.