Filmopnamen maken

U mag in de gemeente opnamen op straat maken voor een film of televisieprogramma. Is het een productie met een kleine filmploeg en een klein aantal camera's? Dan is een melding bij de gemeente voldoende.

Als het een grote productie is met een filmploeg en meerdere camera's, moet u een vergunning aanvragen. U heeft deze vergunning bijvoorbeeld nodig voor: 

  • het afzetten van straten
  • speciale effecten (zoals vuurwerk en wapengebruik)
  • het gebruik van uniforms

Hou er rekening mee dat u meerdere vergunningen nodig kunt hebben. U heeft bijvoorbeeld verschillende vergunningen nodig voor het neerzetten van grote objecten of voor verkeersmaatregelen.  

  • U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag voor een vergunning. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.
  • U kunt bezwaar maken tegen de beslissing over uw melding. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Overleg altijd met de gemeente over de opnamen.

Meld een kleinschalige filmopname uiterlijk 2 weken voordat u begint.

Een vergunning voor het maken van filmopnamen vraagt u aan bij de gemeente. Vraag de vergunning voor omvangrijke filmopnamen 8 weken van tevoren aan. Is de filmopname minder omvangrijk? Dan is 6 weken van tevoren voldoende.