Geboorteaangifte doen

Jullie zijn ouders geworden. Is jullie kindje in Assen geboren? Dan is het is mogelijk om de geboorte digitaal aan te geven. Hiervoor heeft u DigiD nodig. U kunt alle gegevens online invullen en u hoeft alleen langs te komen op het stadhuis om uw handtekening te zetten op de akte. Zie hiervoor de openingstijden.

Let op: als u digitaal aangifte van geboorte doet, dient u binnen drie dagen bij het gemeentehuis langs te komen om de akte te ondertekenen.

Wanneer één of beide ouders niet de Nederlandse nationaliteit bezitten kan er geen digitale aangifte van geboorte worden gedaan. In dit geval moet u een afspraak maken bij de Burgerlijke Stand voor het aangeven van uw kind.

Aangeven geboorte

U kunt er ook voor kiezen om de geboorteaangifte in het stadhuis te doen. U kunt hiervoor online een afspraak maken. Zonder afspraak kunt u iedere werkdag tussen 08:30 en 12:30 bij het stadhuis terecht.

Afspraak maken

Geboorteaangifte

De geboorte van een kind moet binnen drie dagen worden aangegeven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente waar het kind is geboren. Is de derde dag een zaterdag, zondag of feestdag? Dan mag u de aangifte ook op de eerste werkdag erna doen.

Geboorteakte

Bij de aangifte maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand een geboorteakte op. De geboorteakte is een authentieke akte en geldt als een bewijsstuk van de geboorte van uw kind. Bij de aangifte geeft u de volledige namen van het kind op. Het is belangrijk dat u de juiste namen laat opnemen en de akte goed doorleest voor ondertekening.

De gegevens van de geboorteakte worden vervolgens verwerkt in de gemeentelijke Basisregistratie personen (BRP). De woongemeente stuurt de ouder(s) een kennisgeving van het toegekende burgerservicenummer (BSN) en een overzicht van de opgenomen gegevens, de zogenaamde persoonslijst. Door verwerking in de BRP (voorheen GBA) krijgen verschillende instanties, zoals de Sociale Verzekeringsbank, automatisch bericht van de geboorte van uw kind. De geboorteakte blijft altijd bewaard in de gemeente waar het kind is geboren.

 

Verplicht tot het doen van de aangifte zijn de vader of de duo-moeder. Kan de vader of duo-moeder niet? Dan moet de aangifte gedaan worden door iemand die bij de geboorte aanwezig is geweest. Was er verder niemand aanwezig? Neem dan contact op met de burgerlijke stand via telefoonnummer 14 0592

De moeder uit wie het kind geboren is mag aangifte doen. Zij is niet verplicht tot het doen van de aangifte.

Voor burgers waarvan één of beide partners niet de Nederlandse nationaliteit bezit is het alleen mogelijk om op afspraak langs te komen. Maandag, woensdag en donderdag tussen 09.00 en 16.00 uur.

Bij digitaal aangifte doen:

  • De persoon die aangifte doet moet daadwerkelijk in de ruimte aanwezig zijn geweest bij de geboorte
  • Aangifte geboorte kan tegenwoordig geheel in het Wilhelmina ziekenhuis Assen gedaan worden.
  • Een medewerker van het ziekenhuis kan aan de balie in het gemeentehuis namens de moeder aangifte doen met eigen legitimatie.

Doe de aangifte binnen 3 dagen, waarbij de geboortedag NIET meetelt.

 

 

 

 

Bij de aangifte van geboorte in het stadhuis neemt u mee:

  • Geldig identiteitsbewijs van aangever en de moeder (paspoort, id-kaart, rijbewijs of vreemdelingendocument). Wanneer u online aangifte hebt gedaan, hoeft u geen geldig identiteitsbewijs van de moeder mee te nemen.
  • Wanneer u dit in bezit hebt, een trouwboekje of een partnerschapsboekje
  • Als u niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, maar het kind wel heeft erkend: een uittreksel van de erkenning van het kind. Is het kind nog niet erkend? Neemt u dan telefonisch contact op via 14 0592.
  • een verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting.
  • een bewijs van inschrijving met vermelding van uw burgerlijke staat, als u in het buitenland woont

 

 

Geboorteaangifte doen kost niets. Wilt u een uittreksel van de geboorteakte? Hiervoor betaalt u € 13,80 (tarief 2020). U betaalt dit bedrag bij de aanvraag.

In principe betaalt u bij de gemeente met PIN, mocht u toch contant willen betalen kan dit iedere dinsdagmiddag op afspraak.