Geboorteaangifte doen

U kunt alle gegevens online invullen. De aangifte van geboorte is pas compleet als u de geboorteakte in persoon heeft bevestigd. Wilt u niet langskomen op het stadhuis? Dan dient u een scan of foto van een verklaring van uw (huis)arts of verloskundige inzake de geboorte mee te sturen met de aangifte. De verklaring mailen naar publieksbalie@assen.nl

Wanneer één of beide ouders niet de Nederlandse nationaliteit bezitten kan er geen digitale aangifte van geboorte worden gedaan. In dit geval moet u een afspraak maken bij de Burgerlijke Stand voor het aangeven van uw kind.

Aangeven geboorte

Geboorteaangifte in het stadhuis te doen. U kunt hiervoor online een afspraak maken.

Afspraak maken

Geboorteaangifte

De geboorte van een kind moet binnen drie dagen worden aangegeven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente waar het kind is geboren. Is de derde dag een zaterdag, zondag of feestdag? Dan mag u de aangifte ook op de eerste werkdag erna doen.

Geboorteakte

Bij de aangifte maakt de ambtenaar van de burgerlijke stand een geboorteakte op. De geboorteakte is een authentieke akte en geldt als een bewijsstuk van de geboorte van uw kind. Bij de aangifte geeft u de volledige namen van het kind op. Het is belangrijk dat u de juiste namen laat opnemen en de akte goed doorleest voor bevestiging.

De gegevens van de geboorteakte worden vervolgens verwerkt in de gemeentelijke Basisregistratie personen (BRP). De woongemeente stuurt de ouder(s) een kennisgeving van het toegekende burgerservicenummer (BSN) en een overzicht van de opgenomen gegevens, de zogenaamde persoonslijst. Door verwerking in de BRP (voorheen GBA) krijgen verschillende instanties, zoals de Sociale Verzekeringsbank, automatisch bericht van de geboorte van uw kind. De geboorteakte blijft altijd bewaard in de gemeente waar het kind is geboren.