Gebouw of grond met voorkeursrecht verkopen

Soms heeft de gemeente voorkeursrecht op een huis of een stuk grond. U moet uw huis of grond dan aan de gemeente aanbieden. Dit betekent dat de gemeente voorrang heeft om dit te kopen. De gemeente krijgt voorkeursrecht op gebouwen en grond waarvoor een nieuwe bestemming is vastgelegd.

U kunt de gemeente vragen om uw eigendom toch niet te kopen. Bijvoorbeeld als de rechtsvorm van uw bedrijf verandert van VOF naar BV. Of als u al eerder heeft afgesproken het te ruilen of te schenken.

Is uw bedrijf of onderneming onderdeel van uw grond of gebouw? Dan mag u eisen dat de gemeente hiermee rekening houdt bij de verkoop.

Zo biedt u uw gebouw of grond met voorkeursrecht te koop aan:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft onder andere door:
  • de oppervlakte van de grond, het huis en eventuele bijgebouwen
  • de grenzen van het perceel volgens het Kadaster
  • de namen van de eigenaren van het gebouw of de grond

U hoeft uw huis of grond niet aan te bieden aan de gemeente als:

 • de gemeente geen voorkeursrecht heeft op uw huis en grond
 • een familielid eigenaar wordt
 • een ander door een echtscheiding of erfenis eigenaar wordt
 • uw huis of grond in een openbare verkoop verkocht wordt

De gemeente beslist binnen 6 weken of ze bereid is met u te onderhandelen over de verkoop.

U kunt geen bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. U bent wel vrij om uw grond of huis aan een ander te verkopen binnen 3 jaar na:

 • de beslissing van de gemeente om niet met u te onderhandelen over de verkoop of
 • de termijn van 6 weken waarin de gemeente geen beslissing heeft genomen over uw aanbod