Gebruiksvergunning, onderdeel van de omgevingsvergunning

Beheert u een gebouw of ander bouwwerk? Of bent u van plan er een op te richten? Dan moet u een aantal maatregelen nemen om dit gebouw brandveilig te kunnen gebruiken. Alle gebouwen, moeten voldoen aan het Bouwbesluit. Veelal moet de gebruiker middels een gebruiksmelding aantonen dat het pand voldoet aan de brandveiligheidsvoorschriften die in het Bouwbesluit zijn opgenomen. Voor gebouwen met gebruiksfuncties die een verhoogd risico met zich meebrengen, moet de gebruiker in het bezit zijn van een omgevingsvergunning onderdeel brandveilig gebruik (voorheen gebruiksvergunning).