Gebruiksvergunning, onderdeel van de omgevingsvergunning

Beheert u een gebouw of ander bouwwerk? Of bent u van plan er een op te richten? Dan moet u een aantal maatregelen nemen om dit gebouw brandveilig te kunnen gebruiken. Alle gebouwen, moeten voldoen aan het Bouwbesluit. Veelal moet de gebruiker middels een gebruiksmelding aantonen dat het pand voldoet aan de brandveiligheidsvoorschriften die in het Bouwbesluit zijn opgenomen. Voor gebouwen met gebruiksfuncties die een verhoogd risico met zich meebrengen, moet de gebruiker in het bezit zijn van een omgevingsvergunning onderdeel brandveilig gebruik (voorheen gebruiksvergunning).

Wanneer een gebruiksvergunning?

Een bedrijf, instelling of eigenaar van een gebouw is omgevingsvergunningplichtig wanneer:

  • aan meer dan 5 personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf wordt verschaft (bijvoorbeeld verzorgingstehuizen en hotels)
  • aan meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar, of aan meer dan 10 lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten dagverblijf zal worden verschaft (bijvoorbeeld kinderdagverblijven en basisscholen)

Wanneer een gebruiksmelding?

Een bedrijf, instelling of eigenaar van een gebouw moet een gebruiksmelding doen wanneer:

  • in het gebouw meer dan vijftig personen tegelijk aanwezig zullen zijn (anders dan in een één- of meergezinshuis) (bijvoorbeeld horecagelegenheden, winkels, scholen voor voortgezet onderwijs, kantoren, enzovoort)
  • er sprake is van het in gebruik nemen van een woonfunctie voor kamergewijze verhuur voor meer dan vier personen (bijvoorbeeld kamerverhuurbedrijven)
  • het gebruik van het bouwwerk op gelijkwaardige wijze voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit.

Voorschriften

De voorschriften waaraan voldaan moet worden zijn vastgelegd in het Bouwbesluit.

Beheert u een gebouw of ander bouwwerk? Of bent u van plan er een op te richten? Dan moet u een aantal maatregelen nemen om dit gebouw brandveilig te kunnen gebruiken.