Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

Als u gehandicapt bent en zelf autorijdt, kunt u onder voorwaarden in aanmerking komen voor een bestuurderskaart. Een bestuurderskaart is een gehandicaptenparkeerkaart. Met deze kaart mag u parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen. Op uw bestuurderskaart staat geen kenteken. U kunt dus met elk voertuig gebruikmaken van de kaart.De kaart is ook geldig in de meeste Europese landen. U moet zich wel aan de parkeerregels houden die daar gelden.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • U bestuurt zelf het voertuig.
  • U kunt minimaal een half jaar geen 100 meter achter elkaar lopen met hulpmiddelen (zoals een stok, krukken of een rollator).

 

U heeft het volgende nodig bij de aanvraag van een bestuurderskaart:

  • een ingevuld aanvraagformulier
  • 1 duidelijke pasfoto

U kunt het aanvraagformulier downloaden, invullen, pasfoto toevoegen waar u naam en geboortedatum opzet en opsturen naar gemeente Assen.

Een medisch onderzoek is verplicht, behalve als de gemeente gegevens heeft waaruit blijkt dat u aan de voorwaarden voldoet.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Het tarief in 2017 voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart bedraagt € 83,25.

U bent deze kosten ongeacht de uitkomst, toekenning of afwijzing, verschuldigd. Voor de beoordelingscriteria verwijzen wij u naar het aanvraagformulier.

 

U vraagt de gehandicaptenparkeerkaart aan bij de gemeente gemeente Assen. Heeft u vragen over de gehandicaptenparkeerkaart? Neem dan contact met ons op via 14 0592 of mail naar info@assen.nl