Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen (GPK)

U kunt een gehandicaptenparkeerkaart online aanvragen. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.
Betalen doet u met iDeal of creditcard.

Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

Uw aangevraagde gehandicaptenparkeerkaart ophalen kan zonder afspraak bij de informatiebalie.

Als u gehandicapt bent en zelf autorijdt, kunt u onder voorwaarden in aanmerking komen voor een bestuurderskaart. Een bestuurderskaart is een gehandicaptenparkeerkaart. Met deze kaart mag u parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen. Op uw bestuurderskaart staat geen kenteken. U kunt dus met elk voertuig gebruikmaken van de kaart.

De kaart is ook geldig in de meeste Europese landen. U moet zich wel aan de parkeerregels houden die daar gelden.

U heeft het volgende nodig bij de aanvraag van een bestuurderskaart:

  • 1 duidelijke pasfoto

Een medisch onderzoek is verplicht, behalve als de gemeente gegevens heeft waaruit blijkt dat u aan de voorwaarden voldoet.  Wilt u meer informatie bel dan met 088 – 1230999.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • U bestuurt zelf het voertuig.
  • U kunt minimaal een half jaar geen 100 meter achter elkaar lopen met hulpmiddelen (zoals een stok, krukken of een rollator).

 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart voor instelling bedraagt € 127,43 (tarief 2022).

U bent deze kosten ongeacht de uitkomst, toekenning of afwijzing, verschuldigd. Voor de beoordelingscriteria verwijzen wij u naar het aanvraagformulier.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.