Gehandicaptenparkeerkaart verlengen

Als u een gehandicaptenparkeerkaart heeft, moet u deze op tijd verlengen. Het kan namelijk nodig zijn dat u opnieuw een medische keuring krijgt. Vraag de verlenging tenminste 2 maanden voordat uw gehandicaptenparkeerkaart afloopt, aan. 

Er is geen keuring nodig als de gemeente gegevens heeft waaruit blijkt dat u nog aan de voorwaarden voldoet.

Voor het verlengen van uw gehandicaptenparkeerkaart heeft u nodig:

U kunt het aanvraagformulier downloaden, invullen, pasfoto toevoegen waar u naam en geboortedatum opzet en opsturen naar gemeente Assen.

Het tarief in 2020 voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gehandicaptenparkeerkaart bedraagt € 104,62.

U bent deze kosten ongeacht de uitkomst, toekenning of afwijzing, verschuldigd. Voor de beoordelingscriteria verwijzen wij u naar het aanvraagformulier.

Een gehandicaptenparkeerkaart verlengt u bij de gemeente.