Gehandicaptenparkeerkaart voor instellingen aanvragen

Zorginstellingen kunnen een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen voor het vervoer van bewoners met een handicap. Op deze manier kunnen de instellingen de bewoners samen vervoeren. Zo hoeven ze niet voor iedere bewoner apart een kaart aan te vragen.

Hiervoor is een apart aanvraagformulier deze kunt u opvragen via tel: 088 – 1230999.

 

 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart voor instelling bedraagt € 127,43 (tarief 2022).

U bent deze kosten ongeacht de uitkomst, toekenning of afwijzing, verschuldigd. Voor de beoordelingscriteria verwijzen wij u naar het aanvraagformulier.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.