Gehandicaptenparkeerkaart voor instellingen aanvragen

Zorginstellingen kunnen een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen voor het vervoer van bewoners met een handicap. Op deze manier kunnen de instellingen de bewoners samen vervoeren. Zo hoeven ze niet voor iedere bewoner apart een kaart aan te vragen.


U kunt het aanvraagformulier downloaden, invullen en opsturen naar gemeente Assen

 

 

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Het tarief in 2020 voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart voor instelling bedraagt €104,62.

U bent deze kosten ongeacht de uitkomst, toekenning of afwijzing, verschuldigd. Voor de beoordelingscriteria verwijzen wij u naar het aanvraagformulier.

U vraagt de gehandicaptenparkeerkaart aan bij de gemeente Assen. Heeft u vragen over de instellingenkaart? Neem dan contact met ons op via 14 0592 of mail naar info@assen.nl.