Gehandicaptenparkeerkaart voor passagiers aanvragen

U kunt een gehandicaptenparkeerkaart online aanvragen. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.
Betalen doet u met iDeal of creditcard.

Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen

Uw aangevraagde gehandicaptenparkeerkaart ophalen kan zonder afspraak bij de informatiebalie.

Als u gehandicapt bent en afhankelijk bent van vervoer door anderen, kunt u in aanmerking komen voor een passagierskaart. Een passagierskaart is een gehandicaptenparkeerkaart. Met deze kaart mag u parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen. Een passagierskaart is persoonsgebonden, alleen u kunt er gebruik van maken.

U heeft het volgende nodig bij de aanvraag van een bestuurderskaart:

  • 1 duidelijke pasfoto

Een medisch onderzoek is verplicht, behalve als de gemeente gegevens heeft waaruit blijkt dat u aan de voorwaarden voldoet. Wilt u meer informatie bel dan met 088 – 1230999.

 

 

 

De belangrijkste voorwaarde:

U bent continu, van deur tot deur afhankelijk van de hulp van de bestuurder en u kunt minimaal een half jaar geen 100 meter achter elkaar lopen met hulpmiddelen (zoals een stok, krukken of een rollator).

 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gehandicaptenparkeerkaart bedraagt € 127,43 (tarief 2022).

U bent deze kosten ongeacht de uitkomst, toekenning of afwijzing, verschuldigd. Voor de beoordelingscriteria verwijzen wij u naar het aanvraagformulier.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.