Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

Als u een beperking heeft, kunt u een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen. Dit is een parkeerplaats vlak bij uw huis.

U kunt een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen als:

 • u in het bezit bent van een auto, brommobiel of gehandicaptenvoertuig
 • u een loopbeperking heeft die blijvend is
 • u geen eigen parkeerplaats heeft, zoals een oprit, carport of garage en deze ook niet te realiseren is op uw eigen terrein.

 

Om een gehandicaptenparkeerplaats aan te vragen, heeft u nodig:

 • een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders
 • een ingevuld aanvraagformulier gehandicaptenparkeerplaats

U kunt het aanvraagformulier downloaden, invullen en opsturen naar gemeente Assen

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

De kosten voor een gehandicaptenparkeerplaats bestaan uit onderzoekskosten en de kosten van het plaatsen van het verkeersbord met kenteken. De onderzoekskosten zijn € 62,50 (2019). De kosten van het plaatsen van het verkeersbord met kenteken zijn € 181,50 (2019).

U vraagt de gehandicaptenparkeerplaats aan bij de gemeente. U geeft uw nieuwe kenteken door als u een andere auto gekocht heeft. Dit kan bij het loket op het stadhuis.

Heeft u vragen over de gehandicaptenparkeerplaats op kenteken? Neem dan contact met ons op via 14 0592 of mail naar info@assen.nl

 

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.