Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen

U kunt een beperkingen verstrekking persoonsgegevens aanvragen direct online aanvragen. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig.

Beperkingen verstrekking persoonsgegevens

In de basisregistratie personen (BRP) staan de persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente. De overheid mag deze gegevens gebruiken. Bijvoorbeeld voor kinderbijslag, studiefinanciering en pensioen. Soms worden uw gegevens ook aan anderen doorgegeven. Wilt u weten welke instellingen uw gegevens krijgen? Kijk dan op de website Wiekrijgtmijngegevens.nl.

Wilt u niet dat uw gegevens worden doorgegeven? Vraag dan aan de gemeente om geheimhouding van uw persoonsgegevens. U hoeft daar geen specifieke reden voor op te geven. U kunt de geheimhouding ook weer laten stoppen.

Gaat u verhuizen naar een andere gemeente? U hoeft in de nieuwe gemeente niet opnieuw geheimhouding aan te vragen.

In sommige gevallen moet de gemeente uw persoonsgegevens toch doorgeven. Ook als u geheimhouding heeft aangevraagd. Dit gebeurt als overheidsinstellingen uw gegevens willen hebben. Bijvoorbeeld de Belastingdienst of de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Geheimhouding van uw persoonsgegevens vraagt u schriftelijk of persoonlijk aan. Bij uw aanvraag zit een kopie van uw geldig identiteitsbewijs.

Ook als u de geheimhouding wilt stopzetten geeft u dat schriftelijk door. Stuur dan ook weer een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee.

U kunt alleen geheimhouding aanvragen voor:

  • uw eigen persoonsgegevens
  • de persoonsgegevens van uw kinderen tot 16 jaar

Jongeren vanaf 16 jaar moeten zelf een aanvraag tot geheimhouding indienen.

De gemeente verwerkt de geheimhouding binnen 4 weken.