Geocaching

U heeft toestemming voor het plaatsen van een geocache als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • er wordt geen schade of verstoring veroorzaakt aan de natuur of gemeentelijke eigendommen;
  • de locatie is bereikbaar via gebaande paden;
  • de doelmatigheid en veiligheid van de openbare weg wordt niet geschaad;
  • er mag niet diep en met gereedschap worden gegraven in gemeentegrond;
  • gebruikers van onroerende zaken in de buurt geen hinder ondervinden van geocaching;
  • het voorwerp een maximale afmeting heeft van 3375 cm3, waarbij de langste zijde niet groter is dan 15 cm;

 

Als het plaatsen van een geocache overlast veroorzaakt dan trekken wij de toestemming in.

Op geen enkele manier is de gemeente Assen of een van haar medewerkers direct of indirect verantwoordelijk voor schade en of letsel die voortvloeien uit activiteiten rondom geocachen.

Gemeente Assen houdt geen rekening met geplaatste geocaches tijdens het uitvoeren van haar werkzaamheden. Gemeente Assen is niet aansprakelijk voor verwijdering of beschadiging van de geocache en behoudt zich het recht voor de geocache te (laten) verwijderen als daartoe aanleiding is.