Geslacht op geboorteakte wijzigen

Voor het wijzigen van uw geboorteakte is het niet nodig dat u eerst een operatie of hormoonbehandeling ondergaat. Ook hoeft u zich niet te laten steriliseren. 

De voorwaarden zijn wel:

 • U bent 16 jaar of ouder.
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of u woont minimaal 1 jaar in Nederland met een geldige verblijfstitel.
 • U heeft een deskundigenverklaring (niet ouder dan 6 maanden) van 1 van deze ziekenhuizen:
  • Kennis- en Zorgcentrum voor genderdysforie van het VU medisch centrum (VUmc) in Amsterdam
  • Genderteam van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) in Groningen
  • Genderteam van het Curium en Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in Leiden

Om het geslacht op de geboorteakte te laten wijzigen, heeft u nodig:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • een verklaring van een deskundige (niet ouder dan 6 maanden)

U wijzigt het geslacht op uw geboorteakte bij de gemeente waar u bent geboren. Bent u geboren in het buitenland? Dan gaat u naar de gemeente Den Haag.

Op uw geboorteakte staat uw geslacht vermeld. Transgenders kunnen het geslacht op hun geboorteakte veranderen. Dit doet u bij de gemeente waar u bent geboren. U geeft meteen door welke voornaam u voortaan wilt gebruiken.

Na de wijziging van uw geboorteakte:

 • kunt u nieuwe reisdocumenten en een nieuw rijbewijs aanvragen
 • staat de aanpassing in diverse administraties van de overheid
 • krijgt iedereen op uw persoonslijst bericht van de aanpassing. Dit zijn uw ouders, eventuele (ex-)partner en kinderen. U kunt met de gemeente een termijn afspreken voor het versturen van dit bericht.