Gesloten bodemwarmte-installatie melden

Om uw gebouw te verwarmen, kunt u de warmte in de bodem gebruiken. Dan installeert u een bodemwarmtewisselaar. Dit heet 'wisselaar', omdat u er uw pand mee kunt opwarmen en afkoelen. In de winter neemt u warmte uit de bodem op. Maar in de zomer geeft u warmte af aan de bodem en koelt u het pand dus juist. Het water in dit gesloten systeem komt niet in contact met het grondwater.

Wilt u een bodemwarmte-installatie met een gesloten systeem aanleggen? Vraag dan om toestemming van de gemeente. Voor een installatie met een open systeem heeft u meestal toestemming nodig van de provincie.

Wilt u samen met uw buren bodemwarmte gebruiken? U heeft dan een grotere installatie nodig. In de volgende situaties moet u een omgevingsvergunning onbeperkte milieutoets aanvragen:

  • De capaciteit van de bodemwarmtewisselaar is groter dan 70 kW.
  • De capaciteit is kleiner dan 70kW en de wisselaar ligt in een interferentiegebied van de gemeente. Ook de provincie kan zo'n gebied aanwijzen. Elk interferentiegebied heeft regels over de ligging en het aantal bodemwarmte-installaties. Vaak gaat het om stedelijke gebieden of kassengebieden.

Bij de aanleg van een bodemwarmte-installatie moet u rekening houden met de volgende eisen:

  • Het ontwerp van het systeem moet u afstemmen op de aard en omvang van de behoefte aan warmte en kou.
  • Er mag geen interferentie met een ander systeem zijn. Dit betekent dat de winning van warmte niet de werking van andere, al bestaande systemen mag dwarszitten.
  • Binnen 5 jaar moet het systeem een moment bereiken waarop er geen warmte-overschot is. Zo'n moment moet elke 5 jaar een keer optreden. Er is dan een evenwicht tussen de opgenomen warmte en de afgegeven warmte.
  • Alleen een erkend bedrijf mag de boring doen.

Na de melding geeft de gemeente binnen 4 weken een reactie. Een aanvraag omgevingsvergunning beperkte milieutoets duurt 8 weken.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag voor de Omgevingsvergunning beperkte milieutoets. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank. Eventueel kunt u ook nog in hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

De melding doet u via Infomil of via het Omgevingsloket Online (OLO). U doet de melding minstens 4 weken voor u de installatie aanlegt. De Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (BPM) vraagt u aan via het Omgevingsloket Online (OLO)