Gevels reinigen

Van gebouwen, bruggen of viaducten moet af en toe de buitenkant schoongemaakt worden. Dit kan zorgen voor milieuoverlast. Bijvoorbeeld als u het afvalwater laat wegstromen in de bodem of het riool. Ook kunnen anderen last hebben van het geluid van de schoonmaakapparaten. Of van het vrijkomende stof. Daarom moet u er een melding over doen.

Werkt u vlakbij open water, zoals een sloot? Het afvalwater mag daar niet in terecht komen. Kunt u dit niet voorkomen, dan heeft u misschien een watervergunning nodig. U kunt de online check doen als u dit niet zeker weet. 

U hoeft geen melding te doen bij schoonmaakwerk dat vaak terugkomt. Bijvoorbeeld ramen lappen. 

Na de melding kan de gemeente u regels geven waar u zich aan moet houden bij de schoonmaak. Zoals:

 • welke schoonmaakmethode en welke schoonmaakmiddelen u mag gebruiken
 • hoe u voorkomt dat het afvalwater in de bodem terechtkomt
 • hoe u het afvalwater moet afvoeren

Om te melden dat u gevels gaat reinigen, geeft u door:

 • naam, adres en telefoonnummer van het reinigingsbedrijf
 • waar de reiniging gaat plaatsvinden
 • wanneer u het werk gaat uitvoeren
 • waarom de reiniging nodig is (bijvoorbeeld vanwege een grote schoonmaak)
 • hoe u gaat schoonmaken (de reinigingsmethode) en waarom u voor deze methode kiest
 • hoe u de afvalstoffen gaat afvoeren
 • als u (afval)water gaat lozen: welke afvalstoffen in het water zitten en hoe u het water gaat lozen
 • hoe u voorkomt dat de omgeving last heeft van het geluid en het stof
 • eventueel: hoe u de bodem gaat beschermen

U doet de melding via Omgevingsloket online.