Gevels reinigen

Van gebouwen of bruggen moet af en toe de buitenkant schoongemaakt worden. Dit kan zorgen voor milieuoverlast. Bijvoorbeeld als u het afvalwater laat wegstromen in de bodem of het riool. Ook kunnen anderen last hebben van het geluid van de schoonmaakapparaten. Of van het vrijkomende stof. Daarom moet u dit melden bij de gemeente.

Werkt u vlak bij open water, zoals een sloot? Het afvalwater mag daar niet in terechtkomen. Kunt u dit niet voorkomen, dan heeft u misschien een watervergunning nodig.

Schoonmaakwerk dat vaak terugkomt hoeft u niet melden. Bijvoorbeeld ramen lappen.

Zo meldt u het reinigen van gevels:

 • Ga naar Omgevingsloket online.
 • Doe eventueel eerst de vergunningcheck.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • Geef uw melding door.
 • U geeft onder andere door:
  • uw naam en adres en eventueel die van het reinigingsbedrijf
  • waar en wanneer de gevels gereinigd worden
  • waarom de reiniging nodig is (bijvoorbeeld vanwege een grote schoonmaak)
  • hoe u gaat schoonmaken (de reinigingsmethode) en waarom u hiervoor kiest
  • hoe u de afvalstoffen gaat afvoeren
  • als u (afval)water gaat lozen: welke afvalstoffen in het water zitten en hoe u het water gaat lozen
Online aanvragen 

De gemeente kan u regels geven waar u zich aan moet houden bij de schoonmaak. Bijvoorbeeld:

 • welke schoonmaakmethode en welke schoonmaakmiddelen u mag gebruiken
 • hoe u voorkomt dat het afvalwater in de bodem terechtkomt
 • hoe u het afvalwater moet afvoeren