Gevonden of verloren voorwerpen

Heeft u iets verloren of gevonden in de gemeente Assen? U kunt dit digitaal melden.

Gevonden of verloren

Gevonden voorwerp

Als u een voorwerp vindt, bent u verplicht het voorwerp te melden op www.verlorenofgevonden.nl Uw persoonlijke gegevens komen niet op internet.

Uitzonderingen

 • (Brom-)fietsen meldt u bij Toezicht en Handhaving via 14 0592 of via het emailadres info@assen.nl Deze worden doorgaans bij u opgehaald.
 • Gevonden huisdieren kunt u bij de dierenambulance melden. Zij zijn bereikbaar via 088 811 3360 of bij Stichting Amivedi
 • Medicijnen meldt u bij uw apotheek.
 • Gevonden gevaarlijke stoffen (zoals explosieven, chemicaliën, etc.) meldt u telefonisch via 14 0592.
 • Hebt u iets verloren of gevonden in een openbaar gebouw (ziekenhuis, openbaar vervoer), een winkel of openbaar terrein? U kunt dan het beste naar de beheerder gaan.

Gevonden voorwerp afgeven

Het voorwerp geeft u af bij de gemeente als:

 • Als de gemeente u dat vraagt. Een voorbeeld hiervan is een gevonden reisdocument of rijbewijs. Deze mag u niet zelf in bewaring houden omdat zij eigendom van de staat zijn. Wij vragen u die zo snel mogelijk naar de gemeente te brengen of te sturen.
 • Als u het liever niet zelf bewaart

Wanneer u het voorwerp afgeeft bij de gemeente, heeft u geen onderhoudsverplichtingen. De gemeente draagt zorg voor het voorwerp.

Gevonden voorwerp thuis bewaren

U mag het voorwerp thuis bewaren. Bewaart u het voorwerp zelf, dan moet u ook voor het onderhoud zorgen en dient het voorwerp in dezelfde staat blijven als waarin u het vond. Als de eigenaar zich meldt, wordt er contact met u opgenomen.

Verloren voorwerp

Heeft u iets verloren in de gemeente Assen dan kunt u dat melden op www.verlorenofgevonden.nl Als het voorwerp gevonden is, kunt u, nadat is vastgesteld dat u inderdaad de eigenaar bent, het voorwerp afhalen. Bij het afhalen van een verloren voorwerp dient u uw geldige identiteitsbewijs mee te nemen.

 

 

 

Hoe lang bewaart u of de gemeente het voorwerp?

 • Heeft het voorwerk minder waarde dan € 450, 3 maanden bewaartermijn
 • heeft het voorwerp meer waarde dan € 450, 1 jaar bewaartermijn

Eigenaar worden van gevonden voorwerpen

Als een voorwerp niet wordt afgehaald dan kunt u er na 12 maanden eigenaar van worden.. Geef bij het aanmelden/afgeven van het voorwerp aan dat u na verstrijken van de wachtperiode eigenaar wilt worden. Na verstrijken van de periode bent u dan vanzelf eigenaar geworden. Als de gemeente het voorwerp beheert, wordt u uitgenodigd het af te komen halen.

 

Gevonden of verloren voorwerpen meldt u op de website www.gevondenenverloren.nl.

Gestolen voorwerpen

Vermoedt u dat uw eigendom gestolen is? Dan kunt u terecht bij de politie. U kunt aangifte doen bij het politiebureau, maar u kunt ook aangifte doen via het telefoonnummer 0900-8844 of via de website van de politie.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Stuur een e-mail naar info@assen.nl  of bel met 14 0592.

 

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.