Gevonden of verloren voorwerpen

Heeft u iets verloren of gevonden in de gemeente Assen? U kunt dit digitaal melden.

Gevonden of verloren

Wij plaatsen uw melding op de landelijke website www.verlorenofgevonden.nl. Uw persoonlijke gegevens komen niet op internet. Als u het voorwerp thuis bewaart, wordt wel uw adres of telefoonnummer doorgegeven aan de eventuele verliezer. Dat gebeurt ook wanneer u aangeeft dat de verliezer u mag bedanken voor het vinden en melden van het gevonden voorwerp.

Uw melding wordt verwerkt in het registratiesysteem en gecontroleerd op overeenkomsten met andere geregistreerde voorwerpen. Op www.verlorenofgevonden.nl kunt u ook zelf kijken of uw verloren voorwerp is teruggevonden.

 

Om een gevonden voorwerp te melden, heeft u nodig:

  • uw geldige legitimatiebewijs

Om aangifte te doen van een verloren voorwerp, heeft u nodig:

  • een bon, foto of garantiebewijs van het voorwerp
  • uw geldige identiteitsbewijs

De bewaartermijn voor gevonden voorwerpen is 12 maanden.

U kunt uw gevonden of verloren voorwerp online melden bij de gemeente.

Heeft u iets verloren of gevonden in de gemeente Assen? U kunt dit digitaal melden op de landelijke website www.verlorenofgevonden.nl. Gevonden reisdocumenten of rijbewijzen mag u niet zelf in bewaring houden; deze zijn immers eigendom van de staat. Wij vragen u die zo snel mogelijk naar de gemeente te brengen of te sturen.

Reisdocumenten worden bij ontvangst vernietigt. Dit is wettelijk verplicht.

Houders van gevonden rijbewijzen krijgen wel een bericht, mits het document al niet vervangen is of als vermist staat geregistreerd.

 

Vragen

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Stuur een e-mail naar info@assen.nl of bel met 14 0592.