Gevonden of verloren voorwerpen

Heeft u iets verloren of gevonden in de gemeente Assen? U kunt dit digitaal melden.

Gevonden of verloren

Gevonden voorwerp

Als u een voorwerp vindt, bent u verplicht het voorwerp te melden op www.verlorenofgevonden.nl Uw persoonlijke gegevens komen niet op internet.

Uitzonderingen

  • (Brom-)fietsen meldt u bij Toezicht en Handhaving via 14 0592 of via het emailadres info@assen.nl Deze worden doorgaans bij u opgehaald.
  • Gevonden huisdieren kunt u bij de dierenambulance melden. Zij zijn bereikbaar via 088 811 3360 of bij Stichting Amivedi
  • Medicijnen meldt u bij uw apotheek.
  • Gevonden gevaarlijke stoffen (zoals explosieven, chemicaliën, etc.) meldt u telefonisch via 14 0592.
  • Hebt u iets verloren of gevonden in een openbaar gebouw (ziekenhuis, openbaar vervoer), een winkel of openbaar terrein? U kunt dan het beste naar de beheerder gaan.

Gevonden voorwerp afgeven

Het voorwerp geeft u af bij de gemeente als:

  • Als de gemeente u dat vraagt. Een voorbeeld hiervan is een gevonden reisdocument of rijbewijs. Deze mag u niet zelf in bewaring houden omdat zij eigendom van de staat zijn. Wij vragen u die zo snel mogelijk naar de gemeente te brengen of te sturen.
  • Als u het liever niet zelf bewaart

Wanneer u het voorwerp afgeeft bij de gemeente, heeft u geen onderhoudsverplichtingen. De gemeente draagt zorg voor het voorwerp.

Gevonden voorwerp thuis bewaren

U mag het voorwerp thuis bewaren. Bewaart u het voorwerp zelf, dan moet u ook voor het onderhoud zorgen en dient het voorwerp in dezelfde staat blijven als waarin u het vond. Als de eigenaar zich meldt, wordt er contact met u opgenomen.

Verloren voorwerp

Heeft u iets verloren in de gemeente Assen dan kunt u dat melden op www.verlorenofgevonden.nl Als het voorwerp gevonden is, kunt u, nadat is vastgesteld dat u inderdaad de eigenaar bent, het voorwerp afhalen. Bij het afhalen van een verloren voorwerp dient u uw geldige identiteitsbewijs mee te nemen.

 

 

 

Hoe lang bewaart u of de gemeente het voorwerp?

  • Heeft het voorwerk minder waarde dan € 450, 3 maanden bewaartermijn
  • heeft het voorwerp meer waarde dan € 450, 1 jaar bewaartermijn

Eigenaar worden van gevonden voorwerpen

Als een voorwerp niet wordt afgehaald dan kunt u er na 12 maanden eigenaar van worden.. Geef bij het aanmelden/afgeven van het voorwerp aan dat u na verstrijken van de wachtperiode eigenaar wilt worden. Na verstrijken van de periode bent u dan vanzelf eigenaar geworden. Als de gemeente het voorwerp beheert, wordt u uitgenodigd het af te komen halen.

 

Gevonden of verloren voorwerpen meldt u op de website www.gevondenenverloren.nl.

Gestolen voorwerpen

Vermoedt u dat uw eigendom gestolen is? Dan kunt u terecht bij de politie. U kunt aangifte doen bij het politiebureau, maar u kunt ook aangifte doen via het telefoonnummer 0900-8844 of via de website van de politie.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Stuur een e-mail naar info@assen.nl  of bel met 14 0592.