Glas inleveren

De gemeente zamelt glas in. Hierdoor kan glas opnieuw worden gebruikt. De glasbakken staan op verschillende plekken in de gemeente.  Bij de gemeente kunt u meer informatie opvragen over wanneer en hoe vaak de glasbak wordt leeggehaald. U kunt ook vragen hoe laat u glas in de glasbak mag doen.  

Locaties ondergrondse glascontainers:

• Winkelcentrum Vredeveld

• Winkelcentrum Marsdijk

• Winkelcentrum Peelo

• Poeisz Noorderpark

• Poeisz Pittelo

• Sporthal de Timp

• Milieupark

• Hoek Stroom/Zwin

• De Hoogspanning

• Zuidergracht

• Poeisz Baggelhuizen

• Oostergoo

• Ingang parkeergarage Triade

• De Menning (achterkant gemeentehuis)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Meldpunt openbare ruimte tel: 14 0952. Ook wanneer u klachten heeft.