Glas inleveren

Glas wordt apart ingezameld in glasbakken. Hierdoor kan glas opnieuw worden gebruikt. U hoeft de potten of flessen niet eerst helemaal schoon te maken.

De glasbakken staan op verschillende plekken in de gemeente.

Locaties ondergrondse glascontainers:

• Winkelcentrum Vredeveld

• Winkelcentrum Marsdijk

• Winkelcentrum Peelo

• Poeisz Noorderpark

• Poeisz Pittelo

• Sporthal de Timp

• Milieupark

• Hoek Stroom/Zwin

• De Hoogspanning

• Zuidergracht

• Poeisz Baggelhuizen

• Oostergoo

• Ingang parkeergarage Triade

• De Menning (achterkant gemeentehuis)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Meldpunt openbare ruimte tel: 14 0952. Ook wanneer u klachten heeft.