Grafbedekking

Na verloop van tijd maken nabestaanden een keuze voor de bedekking van het graf. Hierbij moet rekening worden gehouden met de eisen die de gemeente aan grafbedekkingen stelt.

De plaatselijke uitvaartondernemers en steenhouwerijen zijn van deze regels op de hoogte. De rechthebbende moet bij de administratie begraafplaatsen een vergunning voor grafmonumenten aanvragen. Dit kan de steenhouwerij ook verzorgen namens de rechthebbenden. Deze vergunning is nodig voor iedere vorm van grafbedekking met uitzondering van beplanting. Aan de aanvraag zijn kosten verbonden.