Grafbedekking

Na verloop van tijd maken nabestaanden een keuze voor de bedekking van het graf. Er bestaat op dit gebied een ruim aanbod. Er is in principe alle tijd om een keuze te maken. Hierbij moet rekening worden gehouden met de eisen die de gemeente aan grafbedekkingen stelt.

De plaatselijke uitvaartondernemers en steenhouwerijen zijn van deze regels op de hoogte. Nadat de keuze is gemaakt, moet de rechthebbende bij de administratie begraafplaatsen een vergunning voor een grafmonumenten aanvragen. Dit kan de steenhouwerij ook verzorgen namens de rechthebbenden. Deze vergunning is nodig voor iedere vorm van grafbedekking met uitzondering van beplanting. Aan de aanvraag zijn kosten verbonden. De aanvraag vindt in de praktijk vaak plaats door het bedrijf dat het grafmonument verzorgt.

De aanvraag wordt getoetst aan de regels voor grafbedekkingen. Als de aanvraag hieraan voldoet, wordt de vergunning voor een grafmonumenten verleend. Hierna kan het grafmonument worden gemaakt en geplaatst. Voordat het monument is geplaatst, moet dit worden gemeld bij de beheerder van de begraafplaats.

  • grafbedekkingen die zijn aangebracht zonder vergunning worden verwijderd
  • grafbedekkingen zijn uitsluitend mogelijk op graven
  • na een asverstrooiing kan geen monument worden geplaatst

Grafonderhoud 

Als rechthebbende bent u zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van het graf. U dient ervoor te zorgen dat het graf altijd in een goede staat van onderhoud is:

  • het graf moet veilig zijn voor bezoekers. Ingezakte of gescheurde dekplaat moeten gerepareerd of vervangen worden
  • beplanting op het graf mag niet storend of hinderlijk zijn voor bezoekers en/of daarnaast gelegen graven. Dit moet verwijderd of vervangen worden