Grafbedekking

Na verloop van tijd maken nabestaanden een keuze voor de bedekking van het graf. Hierbij moet rekening worden gehouden met de eisen die de gemeente aan grafbedekkingen stelt.

De plaatselijke uitvaartondernemers en steenhouwerijen zijn van deze regels op de hoogte. De rechthebbende moet bij de administratie begraafplaatsen een vergunning voor grafmonumenten aanvragen. Dit kan de steenhouwerij ook verzorgen namens de rechthebbenden. Deze vergunning is nodig voor iedere vorm van grafbedekking met uitzondering van beplanting. Aan de aanvraag zijn kosten verbonden.

Als rechthebbende bent u zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van het graf. U dient ervoor te zorgen dat het graf altijd in een goede staat van onderhoud is:

  • het graf moet veilig zijn voor bezoekers. Ingezakte of gescheurde dekplaat moeten gerepareerd of vervangen worden
  • beplanting op het graf mag niet storend of hinderlijk zijn voor bezoekers en/of daarnaast gelegen graven. Dit moet verwijderd of vervangen worden

  • grafbedekkingen die zijn aangebracht zonder vergunning worden verwijderd
  • grafbedekkingen zijn uitsluitend mogelijk op graven
  • voordat het monument geplaatst wordt eerst melden bij de beheerder van de begraafplaats.