Grafonderhoud uitbesteden aan gemeente

De gemeente zorgt voor het onderhoud van de gemeentelijke begraafplaats. Zo blijven de paden netjes en toegankelijk. De graven en de grafstenen moet u zelf onderhouden. De gemeente kan dit ook voor u doen. U betaalt dan wel een jaarlijkse vergoeding aan de gemeente.

U kunt een aanvraag indienen bij de gemeente.