Grafrechten

Graf

De grafrechten worden, bij de uitgifte van een nieuw graf, uitgegeven voor een periode van 20 jaar. Het is ook mogelijk om deze termijn met perioden van 5, 10, 15 of 20 jaar te verlengen.

Urnengraven

Urnengraven worden voor 10 jaar uitgegeven bij de eerste uitgifte, hierna is verlenging mogelijk met 5, 10, 15 of 20 jaar. Ongeveer een jaar voor afloop van de termijn ontvangt de rechthebbende een verzoek van de gemeente om aan te geven of verlenging gewenst is.

Niet verlengen

Als de rechthebbende aangeeft de grafrechten niet te willen verlengen dan vervallen de grafrechten aan de gemeente. Na het verstrijken van de graftermijn wordt het grafmonument verwijderd en zal het graf later mogelijk in zijn geheel worden geruimd.

In bepaalde gevallen kan het gewenst zijn om de grafrechten over te schrijven op een andere persoon. Dit kan uitsluitend worden geregeld via de gemeente.

Na het overlijden van de rechthebbende, kunnen de grafrechten binnen een jaar na het overlijden van de rechthebbende worden overgeschreven. Als dit niet gebeurt, vervallen de rechten aan de gemeente Assen.

Voor het overschrijven van grafrechten neemt u contact op met de administratie begraafplaatsen.