Grafsteen plaatsen

Bij het graf van een overledene mag u een aandenken plaatsen, bijvoorbeeld een grafsteen, gedenkplaat of graftuin. U heeft hiervoor een vergunning nodig.

De voorwaarden om een grafsteen te plaatsen zijn:

  • U plaatst het aandenken binnen de ruimte van het graf.
  • Uw aandenken bestaat uit milieuvriendelijke materialen.
  • U houdt zich aan de regels van de begraafplaats.

Alleen de rechthebbende kan de aanvraag doen, of de steenhouwer namens de rechthebbende.

Voor de aanvraag heeft de gemeente onder andere de volgende gegevens nodig:

  • uw naam en adres
  • gegevens van het gedenkteken, zoals afmeting, materiaal en tekst
  • het grafnummer
  • gegevens van de overledenen

 

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.