Grafsteen plaatsen

De voorwaarden zijn onder andere:

  • Uw aandenken moet u binnen de ruimte van het graf plaatsen.
  • Uw aandenken moet uit milieuvriendelijke materialen bestaan.
  • U moet zich houden aan de regels die in de wet staan.

Alleen de rechthebbende kan de aanvraag doen, of de steenhouwer namens de rechthebbende.

Voor de aanvraag heeft de gemeente onder andere de volgende gegevens nodig:

  • uw naam en adres
  • gegevens van het gedenkteken, zoals afmeting, materiaal en tekst
  • het grafnummer
  • gegevens van de overledenen

 

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

De steenhouwer of begrafenisondernemer vraagt de vergunning aan bij de gemeente. U mag dit ook zelf doen.

Bij het graf van een overledene mag u een aandenken plaatsen, zoals een grafsteen, gedenkplaat of graftuin. U heeft hier een vergunning voor nodig. Meestal regelt de steenhouwer dit.