Grafsteen plaatsen

Bij het graf van een overledene mag u een aandenken plaatsen, bijvoorbeeld een grafsteen, gedenkplaat of graftuin. U heeft hiervoor een vergunning nodig.

Voor de aanvraag heeft de gemeente onder andere de volgende gegevens nodig:

  • uw naam en adres
  • gegevens van het gedenkteken, zoals afmeting, materiaal en tekst
  • het grafnummer
  • gegevens van de overledenen

 

De voorwaarden om een grafsteen te plaatsen zijn:

  • U plaatst het aandenken binnen de ruimte van het graf.
  • Uw aandenken bestaat uit milieuvriendelijke materialen.
  • U houdt zich aan de regels van de begraafplaats.

Alleen de rechthebbende kan de aanvraag doen, of de steenhouwer namens de rechthebbende.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.