Grafuitgifte

De gemeente geeft graven uit op de gemeentelijke begraafplaats. Iedere inwoner kan een graf huren. U vraagt dan grafrechten aan. Deze grafrechten geven recht op een graf voor een periode van minimaal 10 jaar.Verloopt de periode? Nabestaanden kunnen de grafrechten verlengen.

Er zijn meerdere soorten graven, zoals:

  • een familiegraf
  • een algemeen graf
  • een urnennis

Om grafrechten aan te vragen, geeft u aan de begrafenisondernemer door:

  • uw naam en adres
  • de naam van de overledene
  • waar en wanneer de overledene is geboren
  • waar en wanneer de overledene is overleden
  • waar en wanneer de overledene is begraven of gecremeerd
  • termijn van uitgifte
  • de grafgegevens

De uitgifte van een graf is net zoiets als een verkoop- of huurovereenkomst. U kunt daarom geen bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente over de plek waar het graf komt te liggen. Wel kunt u bezwaar maken tegen de beslissing wie de rechten op het graf krijgt.

De begrafenisondernemer doet de aanvraag van grafrechten bij de gemeente. U mag dit ook zelf doen.

Wilt u het grafrecht verlengen? Vraag dit aan bij de gemeente. Dit kan vanaf 2 jaar voordat de termijn verloopt.