Grafuitgifte

Er zijn meerdere soorten graven, zoals:

  • een familiegraf
  • een algemeen graf
  • een urnennis

Om grafrechten aan te vragen, geeft u aan de begrafenisondernemer door:

  • uw naam en adres
  • de naam van de overledene
  • waar en wanneer de overledene is geboren
  • waar en wanneer de overledene is overleden
  • waar en wanneer de overledene is begraven of gecremeerd
  • termijn van uitgifte
  • de grafgegevens

De uitgifte van een graf is net zoiets als een verkoop- of huurovereenkomst. U kunt daarom geen bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente over de plek waar het graf komt te liggen. Wel kunt u bezwaar maken tegen de beslissing wie de rechten op het graf krijgt.

De begrafenisondernemer doet de aanvraag van grafrechten bij de gemeente. U mag dit ook zelf doen.

Wilt u het grafrecht verlengen? Vraag dit aan bij de gemeente. Dit kan vanaf 2 jaar voordat de termijn verloopt.

De gemeente geeft graven uit op de gemeentelijke begraafplaats. Iedere inwoner kan een graf huren. U vraagt dan grafrechten aan. Deze grafrechten geven recht op een graf voor een periode van minimaal 10 jaar.Verloopt de periode? Nabestaanden kunnen de grafrechten verlengen.