Grofvuil inleveren

Grofvuil is afval dat niet in een vuilniszak of afvalcontainer past. U kunt denken aan een bank, stoel of vloerbedekking. U kunt uw grofvuil zelf wegbrengen. Ook is het mogelijk om het op te laten halen door de gemeente.

U bent inwoner van de gemeente.

Als inwoner van Assen kunt u met uw AsserPas uw afval naar het Milieupark brengen. Hierbij zijn de eerste 300 kilo gratis. Komt u boven de 300 kg dan betaalt u per kilo € 0,18. Bezoekers die geen gebruik maken van een pas betalen € 0,24 per kilogram. U kunt op het milieupark alleen betalen met PIN-pas.

Op laten halen (maximaal 2 m3 per keer) betaling per acceptgiro:

  • grofvuil € 43,82
  • grof tuinafval € 31,63
  • wit- en bruingoed € 11,22

Milieupark

Bezoekadres:
Van Doornestraat 11
9403 AN Assen

Tel: 14 0592
Meldpunt@assen.nl