Grond afgraven en verplaatsen (grondverzet)

Als u grond gaat afgraven moet de grond schoon zijn. U kunt dit controleren door een bodemonderzoek te laten doen. Blijkt uit het onderzoek dat de grond vervuild is? Dan meldt u dit bij de gemeente. Voor het verplaatsen van grond moet u altijd een melding bij de gemeente doen. U mag niet zelf vervuilde grond afgraven, afvoeren en storten.

 

Zo meldt u het afgraven en verplaatsen van grond:

 • U doet de melding bij het Meldpunt bodemkwaliteit
 • U geeft in ieder geval door:
  • uw naam en adres
  • waar u de grond wilt afgraven of verplaatsen
  • hoeveel grond u wilt afgraven of verplaatsen
  • hoe u de grond wilt afgraven of verplaatsen
  • wat voor soort grond u wilt afgraven of verplaatsen

U doet de melding bij de gemeente. Hier kunt u meer informatie krijgen over het afgraven en verplaatsen van grond.

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket Online (OLO). Op de website kunt u ook checken of u de vergunning nodig heeft of een melding moet doen.