Grond verplaatsen of afvoeren melden (grondverzet)

Als u grond gaat afgraven moet de grond schoon zijn. U kunt dit controleren door een bodemonderzoek te laten doen. Blijkt uit het onderzoek dat de grond vervuild is? Dan meldt u dit bij de gemeente. Voor het verplaatsen van grond moet u altijd een melding bij de gemeente doen. U mag niet zelf vervuilde grond afgraven, afvoeren en storten.

PFAS

Op 3 december 2019 heeft het college van B&W de Bodemkwalteitskaart PFAS voor Drenthe vastgesteld. De nieuwe kaart voldoet aan de onlangs verruimde landelijke PFAS-normen. Door deze verruiming kan een groot deel van het grondverzet ook in Assen weer doorgaan.

PFAS is de verzamelnaam van een grote groep chemische stoffen. Ze stoten water en vuil af en worden in veel producten gebruikt, zoals pannen, kleding, verf en brandblusschuim. Deze stoffen zijn schadelijk als ze in de bodem terecht komen. Voorheen was er nog geen norm voor PFAS. Daarom werd afgelopen zomer een tijdelijke norm voor PFAS vastgesteld van 0,1 microgram/kg. Deze norm zorgde voor een stagnatie in de bouw. De norm voor PFAS is daarom verhoogd naar 0,8 microgram/kg.

Bodemkwaliteitskaart Drenthe

De nieuwe PFAS-normen zijn vastgesteld op basis van onderzoek van het RIVM. Daarnaast heeft de RUD Drenthe de PFAS-gehalten in de Drentse bodem gemeten. Hieruit bleek dat de PFAS- waarden in Drenthe voldoen aan de bijgestelde normen.

Aanbieden grond

Grond kunt u niet aanbieden bij de gemeente. U kunt hiervoor terecht bij een van de erkende grondbedrijven in de omgeving van Assen.