Grond verplaatsen of afvoeren melden (grondverzet)

Als u grond gaat afgraven moet de grond schoon zijn. U kunt dit controleren door een bodemonderzoek te laten doen. Blijkt uit het onderzoek dat de grond vervuild is? Dan meldt u dit bij de gemeente. Voor het verplaatsen van grond moet u altijd een melding bij de gemeente doen. U mag niet zelf vervuilde grond afgraven, afvoeren en storten.

Sinds kort moet er ook een analyse plaatsvinden op zogenaamde PFAS. De afkorting PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. PFAS zit in tal van producten, zoals verf, blusschuim, verpakkingen. Ze zijn schadelijk als ze in de bodem terechtkomen.

Grond kunt u niet aanbieden bij de gemeente. U kunt hiervoor terecht bij een van de erkende grondbedrijven in de omgeving van Assen.

De voorwaarden voor het melden van grondverzet (verplaatsen of afvoeren van grond) zijn:

 • U graaft de grond af en verplaatst deze of voert de grond af als bedrijf.
 • U graaft de grond af en verplaatst deze of voert de grond af als particulier.
 • De grond die u afgraaft als particulier is geen tuingrond of zand.

Gaat u grond tijdelijk afgraven (uitnemen)? En plaatst u de grond onbewerkt en onder dezelfde voorwaarden terug op dezelfde plek? Dan hoeft u dit niet te melden.

Wilt u zeer veel grond (meer dan 10.000 m³ vaste stoffen) verplaatsen of afvoeren? Of wilt u dieper dan 2,5 meter graven? Dan vraagt u een ontgrondingenvergunning aan bij de provincie. Meer informatie vindt u bij het Meldpunt bodemkwaliteit.

Zo meldt u het afgraven en verplaatsen of afvoeren van grond:

 • U doet de melding bij het Meldpunt bodemkwaliteit
 • U geeft in ieder geval door:
  • uw naam en adres
  • waar u de grond wilt afgraven
  • hoeveel grond u wilt afgraven
  • hoe u de grond wilt afgraven en verplaatsen of afvoeren
  • wat voor soort grond u wilt afgraven

U doet de melding bij de gemeente. Hier kunt u meer informatie krijgen over het afgraven en verplaatsen van grond.

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket Online (OLO). Op de website kunt u ook checken of u de vergunning nodig heeft of een melding moet doen.