Grondexploitatieovereenkomst afsluiten

Soms moet een bestemmingsplan gewijzigd worden voor een bouwproject. Het is dan voor de gemeente belangrijk om zeker te weten of het bouwproject financieel haalbaar is. Daarom kunt u als bouwbedrijf, projectontwikkelaar, woningstichting of particulier een grondexploitatieovereenkomst aangaan met de gemeente. Hierin staan afspraken over het bouwklaar maken van de grond. Denk bijvoorbeeld aan afspraken over riolering, wegen en verlichting. In de overeenkomst staat wat de gemeente doet en wat u moet betalen aan de gemeente.

Zo sluit u een grondexploitatieovereenkomst af:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U geeft onder andere door:
    • het projectplan van het bouwproject
    • kaarten, tekeningen en eventueel foto’s van de plaats waar u wilt bouwen