Grondexploitatieovereenkomst afsluiten

Soms moet een bestemmingsplan gewijzigd worden voor een bouwproject. Het is dan belangrijk om zeker te weten of het bouwproject financieel haalbaar is. Daarom kunt u als bouwbedrijf, projectontwikkelaar, woningstichting of particulier een grondexploitatieovereenkomst aangaan met de gemeente. Soms is het sluiten van een grondexploitatieovereenkomst verplicht. Er staan afspraken in over het bouwklaar maken van de grond. Denk bijvoorbeeld aan afspraken over riolering, wegen en verlichting. In de overeenkomst staat wat de gemeente doet en welke kosten door u betaald moeten worden.

De voorwaarden hangen af van uw overeenkomst met de gemeente.