Herbegraven of alsnog cremeren

De vergunning kan alleen aangevraagd worden door de grafeigenaar. Deze persoon kan ook een opdracht geven aan bijvoorbeeld de begrafenisondernemer.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

U vraagt de vergunning aan bij de burgemeester. Vaak doet de begrafenisondernemer dit voor u.

Het kan zijn dat u vindt dat uw dierbare overledene op de verkeerde plek begraven is. U wilt dan liever dat hij of zij een andere plek op de begraafplaats krijgt of op een heel andere begraafplaats komt te liggen. U kunt dan een vergunning tot herbegraven aanvragen.

U kunt ook een vergunning aanvragen als u de overledene toch wilt laten cremeren.

Vaak doet de begrafenisondernemer de aanvraag voor deze vergunning. De burgemeester verleent de vergunning.