Opnieuw inschrijven in Nederland

Als u vanuit het buitenland naar Nederland verhuist en u vroeger in Nederland woonde, moet u zich opnieuw inschrijven in een gemeente.

Bent u voor oktober 1994 naar het buitenland vertrokken? Dan laat u zich niet opnieuw inschrijven. U doet dan een ‘eerste inschrijving’.

 • U gaat persoonlijk langs bij de gemeente. Moeten uw partner en/of kinderen zich ook opnieuw inschrijven? Ook zij moeten persoonlijk langskomen bij de gemeente.
 • U neemt mee:

  - uw geldige identiteitsbewijs, waaruit uw nationaliteit blijkt

  - een bewijs van rechtmatig verblijf in Nederland

  - voor mensen die van Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius of Sint-Maarten komen: een verhuisbericht

  - documenten die bewijzen dat u tijdens uw verblijf in het buitenland bijvoorbeeld bent getrouwd, gescheiden of kinderen heeft gekregen (voor zover van toepassing)

  - een bewijs van uitschrijving uit uw vorige land, als dat nodig is

  - Gaat u bij iemand inwonen? Dan dient u een schriftelijke verklaring van inwoning te overleggen samen met een kopie van een legitimatiebewijs.

 

De voorwaarden om u opnieuw in te schrijven in Nederland zijn:

 • U heeft al eerder in Nederland gewoond.
 • U bent na oktober 1994 naar het buitenland geëmigreerd.
 • Verhuist u met uw hele gezin naar Nederland? Dan moeten ook uw partner en kinderen zich opnieuw inschrijven.

U moet binnen 5 werkdagen na uw aankomst in Nederland naar de gemeente gaan. Als u zich niet houdt aan de aangiftetermijn, kan de gemeente u een boete opleggen.