Predicaat hofleverancier aanvragen

Het predicaat Hofleverancier is een erenaam voor bedrijven in het midden- en kleinbedrijf (mkb). Vraag om deze eretitel als uw bedrijf langer dan 100 jaar bestaat. Doe dit bij de burgemeester van de gemeente waarin uw bedrijf staat. Krijgt u het predicaat Hofleverancier? U mag deze titel aan uw naam en logo toevoegen. U mag ook het koninklijk wapen gebruiken.

Het predicaat Hofleverancier is maximaal 25 jaar geldig. Wilt u het predicaat langer gebruiken? Doe dan een verzoek om bestendiging. Dit verzoek moet u ook doen als uw bedrijf heel erg verandert. Bijvoorbeeld bij een nieuwe eigenaar.

Voorwaarden zijn:

  • Uw onderneming bestaat minimaal 100 jaar.
  • U kunt de ontstaansgeschiedenis duidelijk aantonen. 
  • Uw onderneming is van plaatselijk of regionaal belang. 
  • Het is een keurige onderneming en de eigenaar en personeel zijn van goed gedrag.
  • U doet de aanvraag naar aanleiding van een bijzonder jubileum. Bijvoorbeeld bij 100, 125 of 150 jaar. Een aanvraag bij een andere zeer bijzondere gebeurtenis in het bedrijf is ook mogelijk.

U vraagt het predicaat Hofleverancier aan bij de gemeente. Uw bedrijf ligt in de gemeente waar u de aanvraag doet. U doet de aanvraag bij de burgemeester.