Verkeerd huisnummer melden

De gemeente Assen is verantwoordelijk voor het toekennen, wijzigen of intrekken van huisnummers. Het gaat hier om:

  • verblijfsobjecten (zoals een woning, winkel of restaurant)
  • standplaatsen (bijvoorbeeld voor een stacaravan)
  • ligplaatsen (voor boten)

Deze liggen binnen de gemeente. Als eigenaar of gebruiker mag u niet zelfstandig een huisnummer toekennen.

U bent verplicht binnen vier weken na kennisgeving van een huisnummerbesluit dit nummer aan te brengen nabij de ingang van uw pand. Het nummer moet duidelijk zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

De gemeente kent huisnummers toe bij nieuwbouw, bij splitsing of samenvoeging van een gebouw of bij hernummering. Ook kunnen wij op verzoek huisnummers toekennen, mits dit verzoek voldoet aan in de wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (wet BAG) gestelde regelgeving.

U kunt een huisnummer aanvragen bij de gemeente Assen via telefoon: 14 0592. Ook kunt u uw aanvraag mailen naar: info@assen.nl

Naast de aanvraag dient u een bouwtekening in van het onroerend goed. Wij nemen uw aanvraag in behandeling. Binnen zes weken ontvangt u een besluit. In het besluit staat of de gemeente het huisnummer wel of niet toekent.

Als u het niet eens bent met een genomen besluit kunt u bezwaar maken of in beroep gaan.

 

De voorwaarden om een wijziging van een adres of huisnummer in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen aan te vragen zijn:

  • De gemeente heeft een bouwvergunning (omgevingsvergunning) verleend.
  • De gemeente heeft vastgesteld dat er een vergissing is gemaakt.