Verkeerd huisnummer melden

De gemeente Assen is verantwoordelijk voor het toekennen, wijzigen of intrekken van huisnummers. Het gaat hier om:

  • verblijfsobjecten (zoals een woning, winkel of restaurant)
  • standplaatsen (bijvoorbeeld voor een stacaravan)
  • ligplaatsen (voor boten)

Deze liggen binnen de gemeente. Als eigenaar of gebruiker mag u niet zelfstandig een huisnummer toekennen.

U bent verplicht binnen vier weken na kennisgeving van een huisnummerbesluit dit nummer aan te brengen nabij de ingang van uw pand. Het nummer moet duidelijk zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

De gemeente kent huisnummers toe bij nieuwbouw, bij splitsing of samenvoeging van een gebouw of bij hernummering. Ook kunnen wij op verzoek huisnummers toekennen, mits dit verzoek voldoet aan in de wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (wet BAG) gestelde regelgeving.