Huwelijk of geregistreerd partnerschap

Wilt u een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaan? Dan kunt u online de melding doen met uw DigiD. U kunt uw melding voorgenomen huwelijk/GP een jaar van tevoren doorgeven, maar de melding moet uiterlijk 14 dagen voor de plechtigheidsdatum bij de trouwgemeente binnen zijn.

Voorgenomen huwelijk/GP online melden

U moet uw voornemen om in het huwelijk te treden kenbaar maken op een speciaal formulier dat u hier kunt downloaden.

U kunt het formulier uitprinten, invullen, ondertekenen en inleveren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Maakt u hiervoor wel even een afspraak zodat wij in een persoonlijk gesprek met u de formulieren kunnen doorlopen. Eveneens kunt u in dat gesprek uw huwelijksdatum en huwelijkslocatie laten vastleggen en de verdere ceremonie bespreken.

Stuurt u de formulieren per post of per mail, dan verzoeken wij u telefonisch contact met ons op te nemen voor het plannen van de afspraak voor het voltrekken van het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Tevens hoort u dan van ons of de stukken compleet zijn.

Eveneens kunt u in dat gesprek uw huwelijksdatum en huwelijkslocatie laten vastleggen en de verdere ceremonie bespreken.

Niet-Nederlanders

Bent u en/of uw aanstaande echtgeno(o)te niet van Nederlandse nationaliteit en niet in het bezit van de vreemdelingenstatus regulier onbepaalde tijd of asiel onbepaalde tijd of bent u geen EU onderdaan?

Dan moet u nog een verklaring op grond van artikel 44 BW invullen.

Vervolgens kunt u deze uitprinten, invullen, ondertekenen en het samen met uw formulier tot voornemen van een huwelijk inleveren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Mocht het niet lukken om de genoemde formulieren te downloaden en uit te printen dan kunt u zich wenden tot de burgerlijke stand. Wij kunnen u dan de formulieren per post toezenden.

Digitale huwelijksaangifte is helaas nog niet mogelijk.

Trouwen buiten Assen

U kunt in elke gemeente in Nederland uw huwelijksaangifte doen.

Wanneer u dus wilt trouwen in een gemeente buiten Assen, dan moet u uw voornemen tot huwelijkssluiting rechtstreeks bij die gemeente in te dienen en met hen verdere afspraken maken over de invulling van uw huwelijksceremonie.

Bovenstaande geldt uiteraard ook voor de geregistreerde partnerschappen

 

Een aangifte voor een huwelijk of geregistreerd partnerschap moet u doen in de gemeente waarin u of uw partner staat ingeschreven. Als u beiden niet in Nederland woont of niet de Nederlandse nationaliteit bezit, dan moet u aangifte doen in de gemeente ’s-Gravenhage (tel. 070-35 320 00).

Wat moet u meenemen?

  • Een Legitimatiebewijs

In sommige gevallen kunnen er aanvullende documenten gevraagd worden als bijvoorbeeld:

  • een van de partners niet in Nederland woonachtig is
  • de huwelijksgemeente aanvullende documenten vraagt
  • er bepaalde gegevens niet bekend zijn bij de gemeente

 

Deze aanvullende documenten kunnen zijn:

  • Een recent uittreksel uit het persoonsregister (aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven)
  • Een recent afschrift uit het geboorteregister (aanvragen bij de gemeente waar u bent geboren)
  • Een recent afschrift uit het huwelijks- / echtscheidingsregister van het laatst ontbonden huwelijk/geregistreerd partnerschap (aanvragen bij de gemeente waar u destijds bent gehuwd) of
  • Een recent afschrift uit het overlijdensregister van uw vorige echtgeno(o)t(e) (aanvragen bij de gemeente waar betrokkene is overleden)

Als één van beide niet de Nederlandse nationaliteit heeft dan moet er bij de vreemdelingendienst een M46 verklaring opgemaakt worden, tenzij betrokkene Eu-onderdaan is. Deze verklaring is 6 maanden geldig en moet geldig zijn op het moment van de aangifte en voltrekking van het huwelijk.

Bij het aanvragen van bovenstaande uittreksel(s)/afschrift(en) moet u vermelden, dat de uittreksel(s)/afschrift(en) nodig zijn voor een huwelijksaangifte/aangifte geregistreerd partnerschap. Er bestaan namelijk meerdere modellen.

Als één of beide van de aanstaande echtgenoten een vreemde nationaliteit bezit of in het buitenland is geboren, is het verstandig om voor de aangifte contact op te nemen met de afdeling Burgerzaken. Voor mensen die een vreemde nationaliteit bezitten en/of in het buitenland zijn geboren gelden namelijk andere richtlijnen ten aanzien van de vereiste stukken voor een huwelijksaangifte/huwelijken (dit kan per nationaliteit/land verschillend zijn).

Woont één van beiden in het buitenland en is men meer dan één keer gehuwd geweest dan moet er van alle ontbonden huwelijken een bewijs overlegd worden. Daarnaast moeten er documenten getoond worden waaruit de woonplaats en nationaliteit blijkt.

U kunt telefonisch een afspraak maken voor een aangifte van een huwelijk of geregistreerd partnerschap (14 0592).

 

 

 

Voor de kosten van de diverse trouwlocaties in Assen en de aangewezen locaties kunt u ook kijken bij 'trouwen' in het digitale loket.

In principe betaalt u bij de gemeente met PIN, mocht u toch contant willen betalen kan dit iedere dinsdagmiddag op afspraak.