Melden trouwplannen of geregistreerd partnerschap

Digitaal

U kunt uw melding digitaal doorgeven aan de gemeente met uw DigiD.

Voorgenomen huwelijk/GP online melden

U gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aan in de gemeente Assen. U meldt dit bij de burgerlijke stand van de gemeente. Dit kunt u doen 1 jaar of uiterlijk 2 weken voor de datum van het huwelijk of het registreren van het partnerschap. Wij raden u aan de melding zo vroeg mogelijk te doen.

Toesturen

U stuurt de volgende documenten uiterlijk 4 weken voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap naar Gemeente Assen:

Voorwaarden om te trouwen

  • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
  • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
  • U mag geen directe familie van elkaar zijn. Broers en zussen (ook door adoptie) kunnen niet met elkaar trouwen. Neven en nichten wel.
  • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
  • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Extra documenten

Afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden kunnen u en uw partner verschillende documenten nodig hebben.

  • Bent u in het buitenland geboren
  • Heeft u in het buitenland gewoond
  • Heeft u de nationaliteit van een land buiten de Europese Unie
  • Heeft u een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd

Neem dan contact op met de burgerlijke stand van uw trouwgemeente.

Voor de kosten van de diverse trouwlocaties in Assen en de aangewezen locaties kunt u ook kijken bij 'trouwen' in het digitale loket.

Betaling gaat met PIN, mocht u toch contant willen betalen kan dit iedere dinsdagmiddag op afspraak.