Ik heb een probleem met wonen

Om zelfstandig te kunnen wonen zijn er soms aanpassingen in uw huis nodig. De meeste kleine aanpassingen moet u zelf doen. Bij maatwerk komt de gemeente in beeld.

Er is vaak meer mogelijk dan wordt gedacht. Ook kunt u uw situatie bespreken met familie, vrienden of buren. Kleine aanpassingen zoals handgrepen of een verhoogd toilet moet u zelf kopen. Soms zijn er ingrijpende aanpassingen nodig bijvoorbeeld in de keuken of de badkamer. Dit kunt u zelf regelen maar u kunt ook vragen of de gemeente wil meedenken over een oplossingen. Bij ingrijpende wijzigingen zal altijd eerst onderzocht worden of er mogelijkheden zijn om te verhuizen naar een woning die misschien beter bij u past. Uiteindelijk kan het ook maatwerk zijn zoals een traplift of een aanpassing in de keuken. Hiervoor wordt meestal wel een eigen bijdrage voor gevraagd.

Procedure toegang

 

Wilt u meer weten over deze voorziening? Ga dan naar www.regelhulp.nl. Hier kunt u meteen een melding doen of een afspraak maken voor een gesprek. Heeft u nog vragen aan de gemeente Assen dan kunt u die stellen aan info@assen.nl of u belt met 140592.