Inburgeren

Tijdens het inburgeren leert u over het leven in Nederland. Ook leert u de Nederlandse taal. Daarna doet u examen. U krijgt een brief van DUO als u verplicht moet inburgeren. U kunt ook vrijwillig inburgeren. Bijvoorbeeld omdat u Nederlander wilt worden.

U kunt een cursus doen om te leren voor het examen. Kijk op Ik wil inburgeren voor een lijst met scholen. Moet u verplicht inburgeren? Haal uw examen binnen 3 jaar. Anders krijgt u een boete.

Misschien kunt u niet inburgeren. Of bent u al voldoende ingeburgerd. Vraag dan om een ontheffing. Dit betekent dat u toestemming heeft om geen inburgeringsexamen te doen. U kunt ook vragen om meer tijd voor het inburgeren. Bijvoorbeeld omdat u ziek bent geweest. Kijk voor meer informatie op de website Inburgeren.nl.

Heeft u na 1 oktober 2017 een brief gehad van DUO dat u moet inburgeren? En staat u ingeschreven bij de gemeente? Dan moet u ook de participatieverklaring ondertekenen. Dit is een onderdeel van het inburgeren. 

U kunt de participatieverklaring ondertekenen nadat u een training van 1 dag heeft gevolgd. U wordt door Vluchtelingenwerk Noord Nederland uitgenodigd voor de training. Op dit moment organiseert Vluchtelingenwerk nog geen fysieke training. Recent is Vluchtelingenwerk gestart met het geven van een online participatie training. U ontvangt een uitnodiging van Vluchtelingenwerk wanneer bekend is op welke dag u een training kunt volgen.

 

Zo vraagt u ontheffing aan voor het inburgeringsexamen:

 • U neemt contact op met DUO.

Als u ernstig ziek bent of een geestelijke of lichamelijke beperking heeft, levert u bij uw aanvraag aan:

Als u aantoonbaar veel moeite heeft gedaan maar het examen niet heeft gehaald, levert u bij uw aanvraag aan:

Als u voldoende bent ingeburgerd, levert u bij uw aanvraag aan:

Mogelijk heeft u vóór 1 januari 2013 gehoord dat u moet inburgeren en is vóór deze datum uw verblijfsvergunning afgegeven. Dan valt u nog onder de oude regels. U vraagt dan de ontheffing aan bij de gemeente.

U hoeft niet in te burgeren als u in Nederland komt wonen en u:

 • een Nederlands paspoort heeft
 • uit een EU-land, een EER-land, Turkije of Zwitserland komt
 • jonger bent dan 18 jaar of ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd
 • 8 jaar of langer in Nederland woonde toen u leerplichtig was
 • Nederlandse diploma’s, certificaten of bewijsstukken van een opleiding in de Nederlandse taal heeft
 • tijdelijk naar Nederland komt voor studie of werk

Bent u verplicht om in te burgeren, maar lukt dit niet? De voorwaarden voor het aanvragen van een ontheffing zijn:

 • U bent ernstig ziek of heeft een geestelijke of lichamelijke beperking.
 • U heeft aantoonbaar veel moeite gedaan, maar u heeft uw examen niet gehaald.

U kunt ook een ontheffing aanvragen als u voldoende bent ingeburgerd. U bent voldoende ingeburgerd als u:

 • de Nederlandse taal goed spreekt
 • al 10 jaar of meer onafgebroken in Nederland woont
 • al 5 jaar of langer werkt in Nederland of hier vrijwilligerswerk doet

U betaalt de inburgeringscursus en het examen zelf. Kijk voor de kosten op Inburgeren.nl.

Kunt u de cursus en het examen niet betalen? U kunt geld lenen bij DUO.

Locatie 

Wilt u bellen met DUO? Dat kan elke werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur.