Inburgeringscursus volgen

Tijdens een inburgeringscursus leert u Nederlands. Maar ook hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit. De cursus wordt afgesloten met een inburgeringsexamen. Haal uw examen binnen 3 jaar. Anders krijgt u geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.

Is het uw eigen schuld dat u geen inburgeringsdiploma hebt? Dan kan de gemeente u een boete geven.

U betaalt de inburgeringscursus en het examen zelf. Kunt u de cursus en het examen niet betalen? U kunt geld lenen via DUO, Servicecentrum Inburgering.

U zoekt zelf uit waar u een inburgeringscursus wilt volgen. Dit kunt u bijvoorbeeld doen bij een opleidingsinstituut zoals een regionaal opleidingencentrum (ROC).

De voorwaarden voor het volgen van een inburgeringscursus zijn:

U:

  • woont in Nederland en
  • heeft geen Nederlands paspoort, en
  • komt niet uit een EU-land, een EER-land of Turkije of Zwitserland en
  • bent ouder dan 18 jaar en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd en
  • woonde niet langer dan 8 jaar of langer in Nederland  toen u leerplichtig was en
  • heeft geen diploma’s, certificaten of bewijsstukken van een opleiding in de Nederlandse taal en
  • komt niet tijdelijk naar Nederland voor studie of werk

U betaalt zelf de cursus en het examen. Het is mogelijk om geld te lenen via DUO.

DUO - inburgeren
Postadres:
764
9700 AT Groningen
Tel: (050) 599 96 00
http://www.inburgeren.nl/inburgeraar/klantenservice/contact/contact.asp

Locatie 

Wilt u bellen met DUO? Dat kan elke werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur.