Ontheffing aanvragen voor inburgeringscursus

U bent als nieuwkomer verplicht om in te burgeren. Kunt u niet inburgeren? Of bent u al voldoende ingeburgerd? Vraag dan om een ontheffing. Dit betekent dat u toestemming heeft om niet in te burgeren.

U kunt geen ontheffing aanvragen vanwege analfabetisme.

Locatie 

Wilt u bellen met DUO? Dat kan elke werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

U kunt een ontheffing aanvragen als u:

  • een psychische, lichamelijke of verstandelijke beperking heeft
  • uw best heeft gedaan, maar uw examen niet heeft gehaald

U kunt ook een ontheffing aanvragen als u voldoende bent ingeburgerd. U bent voldoende ingeburgerd als u:

  • al 10 jaar of meer in Nederland woont, of
  • al 5 jaar of langer werkt in Nederland of hier vrijwilligerswerk doet, en
  • de Nederlandse taal goed spreekt

U vraagt de ontheffing aan bij DUO.

Heeft u voor 1 januari 2013 gehoord dat u moet inburgeren? Dan valt u nog onder de oude regels. U vraagt dan de ontheffing aan bij de gemeente.