Individuele inkomenstoeslag aanvragen

De voorwaarden voor de individuele inkomenstoeslag zijn:

Deze voorwaarden gelden ook voor uw partner.

Zo vraagt u de individuele inkomenstoeslag aan bij de gemeente:

  • Vul het aanvraagformulier in.
  • Stuur de bewijsstukken die nodig zijn mee.

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Als u een laag inkomen heeft moet u proberen om uw inkomen te verhogen. Heeft u er alles aan gedaan om uw inkomen te verbeteren? En toch heeft u geen uitzicht op een hoger inkomen? Dan kunt u een individuele inkomenstoeslag aanvragen.

De individuele inkomenstoeslag wordt jaarlijks uitbetaald. Als uw situatie niet verandert, kunt u de toeslag het jaar daarna opnieuw aanvragen. U kunt de toeslag niet met terugwerkende kracht krijgen.

De individuele inkomenstoeslag is in 2017:

  • voor gehuwden € 548,00
  • voor alleenstaande ouders € 492,00
  • voor alleenstaanden € 394,00

De aanvraag kan ingediend worden na een jaar min 2 weken vanaf de datum van toekenning van de vorige aanvraag.