Individuele inkomenstoeslag aanvragen

Als u lange tijd een inkomen op bijstandsniveau heeft of een bijstandsuitkering krijgt, kunt u een individuele inkomenstoeslag aanvragen. De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag voor mensen die een lange tijd van een laag inkomen moeten leven. En geen uitzicht hebben op een hoger inkomen.

De individuele inkomenstoeslag is belastingvrij en wordt 1 keer per 12 maanden uitbetaald. Als uw situatie niet verandert, kunt u na 12 maanden weer individuele inkomenstoeslag aanvragen. Stuur uw aanvraag op tijd in, want de individuele inkomenstoeslag kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

De aanvraag kan ingediend worden na een jaar min 2 weken vanaf de datum van toekenning van de vorige aanvraag.

De voorwaarden zijn:

  • U bent 21 jaar of ouder.
  • U krijgt nog geen AOW.
  • U heeft geen zicht op een beter inkomen.
  • Uw vermogen is op bijstandsniveau.

Als u geen bijstandsuitkering ontvangt, heeft u het volgende nodig:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • uw burgerservicenummer
  • een recent bankafschrift
  • uw huurcontract of koop- en hypotheekakte van uw woning
  • een recent bewijs van de WOZ-waarde van uw woning
  • een bewijs van vermogen

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

U vraagt de individuele inkomenstoeslag aan bij de gemeente.