Inrit aanleggen

U kunt de vergunning direct online aanvragen. U heeft hier uw DigiD voor nodig.

Vergunning aanvragen

Als u een inrit wilt maken bij uw bedrijf of huis, heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u een inrit wilt maken van de weg naar uw garage.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning:

 • een inrit te maken vanaf de weg
 • de weg te veranderen, bijvoorbeeld de stoep verlagen
 • een bestaande inrit te veranderen

U kunt bij het Omgevingsloket Online (OLO) uitzoeken of u in aanmerking komt voor een vergunning en welke voorwaarden daarbij horen. Ook kunt u te weten komen welke stappen u moet nemen om de aanvraag te doen.

Een vergunning kan worden geweigerd vanwege de: 

 • bruikbaarheid en veiligheid van de weg
 • bescherming van het uiterlijk van de omgeving
 • bescherming van de natuur

U kunt bij het Omgevingsloket online uitzoeken of u in aanmerking komt voor een vergunning en welke voorwaarden daarbij horen. Ook kunt u te weten komen welke stappen u moet nemen om de vergunning aan te vragen.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning, onderdeel uitweg, zijn € 91,80.

Kosten voor de aanleg

 • standaard in- uitrit bij een particuliere woning (breedte max. 3,5 meter) € 357,-· excl. BTW
 • standaard in- uitrit waarbij een obstakel verplaatst of verwijderd moet worden € 733,- excl. BTW (obstakel kan zijn boom, lantaarnpaal, rioleringsput)
 • dubbele inrit naar twee woningen (breedte max. 6,5 meter) € 661,-· excl. BTW
 • dubbele in- uitrit waarbij een obstakel verplaatst of verwijderd moet worden € 1135,- excl. BTW (obstakel kan zijn boom, lantaarnpaal, rioleringsput)
 • in- uitrit voor bedrijven (breedte max. 12 meter) € 1221,-· excl. BTW
 • in- uitrit voor bedrijven waarbij een obstakel verplaatst of verwijderd moet worden € 1995,- excl. BTW (obstakel kan zijn boom, lantaarnpaal, rioleringsput)
 • verplaatsen van een straat-trottoirkolk € 270,00 excl. BTW

Het verplaatsen van openbare verlichting wordt berekend op basis van nacalculatie. Voor niet standaard situaties (bv. Groendoorsnijding) gelden deze tarieven niet en ontvangt u eerst een kostenopgave van ons.

 

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online (OLO ).