Inrit aanleggen

U kunt de vergunning direct online aanvragen. U heeft hier uw DigiD voor nodig.

Vergunning aanvragen

Als u een inrit wilt maken bij uw bedrijf of huis heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u een inrit wilt maken van de weg naar uw garage. Ook als de inrit over water loopt, zoals een sloot, heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Zo vraagt u een vergunning aan voor het aanleggen van een inrit:

 • Ga naar het Omgevingsloket online.
 • Doe de vergunningcheck.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • Doorloop de aanvraag.
 • Stuur alle gevraagde gegevens mee.
Online aanvragen 

U kunt bij het Omgevingsloket Online (OLO) uitzoeken of u in aanmerking komt voor een vergunning en welke voorwaarden daarbij horen. Ook kunt u te weten komen welke stappen u moet nemen om de aanvraag te doen.

Een vergunning kan worden geweigerd vanwege de: 

 • bruikbaarheid en veiligheid van de weg
 • bescherming van het uiterlijk van de omgeving
 • bescherming van de natuur

Er zijn kosten verbonden aan het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning, onderdeel uitweg. Deze kosten kunt u vinden in de Tarieventabel 2021

Kosten voor de aanleg

 • standaard in- uitrit bij een particuliere woning (breedte max. 3,5 meter) € 450,-·
 • standaard in- uitrit waarbij groenstrook/boom verplaatst of verwijderd moet worden € 733,-
 • dubbele inrit naar twee woningen (breedte max. 6,5 meter) € 661,-· excl. BTW
 • dubbele in- uitrit waarbij groenstrook/boom verplaatst of verwijderd moet worden € 1435,-
 • in- uitrit voor bedrijven (breedte max. 12 meter) € 1221,-·
 • in- uitrit voor bedrijven waarbij groenstrook/boom verplaatst of verwijderd moet worden € 1995,-
 • verplaatsen van een straat-trottoirkolk € 270,00

Het verplaatsen van openbare verlichting wordt berekend op basis van nacalculatie. Voor niet standaard situaties (bv. Groendoorsnijding) gelden deze tarieven niet en ontvangt u eerst een kostenopgave van ons.

 

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.