Inrit aanleggen

U kunt de vergunning direct online aanvragen. U heeft hier uw DigiD voor nodig.

Vergunning aanvragen

U kunt bij het Omgevingsloket Online (OLO) uitzoeken of u in aanmerking komt voor een vergunning en welke voorwaarden daarbij horen. Ook kunt u te weten komen welke stappen u moet nemen om de aanvraag te doen.

Een vergunning kan worden geweigerd vanwege de: 

  • bruikbaarheid en veiligheid van de weg
  • bescherming van het uiterlijk van de omgeving
  • bescherming van de natuur

U kunt bij het Omgevingsloket online uitzoeken of u in aanmerking komt voor een vergunning en welke voorwaarden daarbij horen. Ook kunt u te weten komen welke stappen u moet nemen om de vergunning aan te vragen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning, onderdeel uitweg, zijn € 91,80.

Kosten voor de aanleg

  • standaard in- uitrit bij een particuliere woning (breedte max. 3,5 meter) € 357,-· excl. BTW
  • standaard in- uitrit waarbij een obstakel verplaatst of verwijderd moet worden € 733,- excl. BTW (obstakel kan zijn boom, lantaarnpaal, rioleringsput)
  • dubbele inrit naar twee woningen (breedte max. 6,5 meter) € 661,-· excl. BTW
  • dubbele in- uitrit waarbij een obstakel verplaatst of verwijderd moet worden € 1135,- excl. BTW (obstakel kan zijn boom, lantaarnpaal, rioleringsput)
  • in- uitrit voor bedrijven (breedte max. 12 meter) € 1221,-· excl. BTW
  • in- uitrit voor bedrijven waarbij een obstakel verplaatst of verwijderd moet worden € 1995,- excl. BTW (obstakel kan zijn boom, lantaarnpaal, rioleringsput)
  • verplaatsen van een straat-trottoirkolk € 270,00 excl. BTW

Het verplaatsen van openbare verlichting wordt berekend op basis van nacalculatie. Voor niet standaard situaties (bv. Groendoorsnijding) gelden deze tarieven niet en ontvangt u eerst een kostenopgave van ons.

 

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online (OLO ).