Inrit aanleggen

U kunt de vergunning direct online aanvragen. U heeft hier uw DigiD voor nodig.

Vergunning aanvragen

Als u een inrit wilt maken bij uw bedrijf of huis heeft u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u een inrit wilt maken van de weg naar uw garage. Ook als de inrit over water loopt, zoals een sloot, heeft u een omgevingsvergunning nodig.

U kunt bij het Omgevingsloket Online (OLO) uitzoeken of u in aanmerking komt voor een vergunning en welke voorwaarden daarbij horen. Ook kunt u te weten komen welke stappen u moet nemen om de aanvraag te doen.

Een vergunning kan worden geweigerd vanwege de: 

 • bruikbaarheid en veiligheid van de weg
 • bescherming van het uiterlijk van de omgeving
 • bescherming van de natuur

Zo vraagt u een vergunning aan voor het aanleggen van een inrit:

 • Ga naar het Omgevingsloket online.
 • Doe de vergunningcheck.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • Doorloop de aanvraag.
 • Stuur alle gevraagde gegevens mee.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning, onderdeel uitweg, zijn € 120,00.

Kosten voor de aanleg

 • standaard in- uitrit bij een particuliere woning (breedte max. 3,5 meter) € 450,-·
 • standaard in- uitrit waarbij groenstrook/boom verplaatst of verwijderd moet worden € 733,-
 • dubbele inrit naar twee woningen (breedte max. 6,5 meter) € 661,-· excl. BTW
 • dubbele in- uitrit waarbij groenstrook/boom verplaatst of verwijderd moet worden € 1435,-
 • in- uitrit voor bedrijven (breedte max. 12 meter) € 1221,-·
 • in- uitrit voor bedrijven waarbij groenstrook/boom verplaatst of verwijderd moet worden € 1995,-
 • verplaatsen van een straat-trottoirkolk € 270,00

Het verplaatsen van openbare verlichting wordt berekend op basis van nacalculatie. Voor niet standaard situaties (bv. Groendoorsnijding) gelden deze tarieven niet en ontvangt u eerst een kostenopgave van ons.

 

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online (OLO ).