Kabels en leidingen aanleggen

De voorwaarde voor het aanleggen van een buisleiding voor gevaarlijke stoffen is:

  • volgens het bestemmingsplan is dit toegestaan, of
  • u heeft hiervoor een omgevingsvergunning gekregen

Zo vraagt u toestemming aan voor het leggen van kabels en leidingen:

  • U doet uw aanvraag digitaal bij de gemeente; vergunningen@assen.nl
  • U heeft nodig:

    ◦de bevestiging van uw melding aan het Kabels en Leidingen Informatiecentrum van het Kadaster

    ◦een plattegrond waarop is te zien waar u de kabel of leiding wilt plaatsen

    ◦de datum en het tijdstip waarop u de kabel of leiding wilt plaatsen

 

 

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.