Kabels en leidingen aanleggen

Alleen met toestemming van de gemeente mag u kabels en leidingen in de grond aanleggen. Toestemming is niet nodig als het om eigen grond gaat en u dit zonder machine doet.

Gebruikt u een machine voor het graven? Dan moet u ook een graafmelding doen. Dit doet u bij het Kabels en Leidingen Informatiecentrum (KLIC) van het Kadaster. Bij het Kadaster is alle informatie over de ligging van kabels en leidingen centraal opgeslagen.

Zo vraagt u toestemming aan voor het leggen van kabels en leidingen:

U heeft nodig:

 • de bevestiging van uw melding aan het Kabels en Leidingen Informatiecentrum van het Kadaster
 • een plattegrond waarop is te zien waar u de kabel of leiding wilt plaatsen
 • de datum en het tijdstip waarop u de kabel of leiding wilt plaatsen

 

 

De voorwaarde voor het aanleggen van een buisleiding voor gevaarlijke stoffen is:

 • volgens het bestemmingsplan is dit toegestaan, of
 • u heeft hiervoor een omgevingsvergunning gekregen

 • Tracés tot 250 m1 € 319,73
 • Tracés vanaf 250 m1 tot 1500 m2 € 371,67
 • Tracés vanaf 1500 m1 tot 5000 m2 € 475,58
 • Tracés vanaf 5000 m1 en meer, per m1 tracé € 0,09
 • Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden voor tracés tot 25 m1 € 34,05
 • Indien met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente, andere beheerders van openbare grond en de netbeheerder van het netwerk en/of andere netbeheerders of belanghebbenden, wordt het in 9.29 genoemde bedrag per overleg verhoogd met € 311,71

(tarieven 2022)

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.