Kabels en leidingen aanleggen

Alleen met toestemming van de gemeente mag u kabels en leidingen in de grond aanleggen. 

Als u gaat graven met een machine, moet u ook een graafmelding doen. Dit doet u bij het Kabels- en leidingeninformatiecentrum van het Kadaster.

Heeft u als telecommunicatiebedrijf toestemming nodig? Dan gelden de regels uit de Telecommunicatiewet.

Om toestemming van de gemeente te vragen, heeft u nodig:

  • de bevestiging van uw melding aan het Kabels- en leidingeninformatiecentrum van het Kadaster
  • een plattegrond waarop is te zien waar u de kabel of leiding wilt plaatsen
  • de datum en het tijdstip waarop u de kabel of leiding wilt plaatsen 

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

U vraagt toestemming aan bij de gemeente.