Kadastrale gegevens opvragen

Om kadastrale gegevens aan te vragen, geeft u door:

  • een adres, of
  • een kadastrale perceelsaanduiding

Kijk voor meer informatie op de site van het Kadaster of neem contact op met de gemeente.

Kadastrale informatie wordt uitgegeven door het Kadaster. Het Kadaster is een (rijks)register van onroerende goederen. Per gebouw of stuk grond kunt u de volgende gegevens vinden in het register:

  • rechthebbende (bijvoorbeeld eigenaar of erfpachter)
  • aard van het perceel (bijvoorbeeld huis met tuin of weiland)
  • grafische weergave en de oppervlakte van het perceel