Kamperen in het wild

Kamperen mag in Nederland alleen op campings of terreinen die daarvoor bestemd zijn. Wilt u een camping beginnen of wilt u buiten een terrein kamperen? Vraag dan een vergunning of een vrijstelling aan.

Er bestaan 5 soorten kampeermogelijkheden:

  • kamperen op een camping, hiervoor moet u een vergunning hebben
  • kamperen bij de boer, hiervoor vraagt u een vrijstelling aan
  • groeps- en natuurkamperen (bijvoorbeeld door scouting)
  • naturistencamping
  • paalkamperen. Op een aantal plaatsen staat met paaltjes aangegeven dat er gekampeerd mag worden. Op deze plekken zijn géén voorzieningen zoals een toilet of stroom aanwezig.

De gemeente kan extra eisen stellen aan bijvoorbeeld de brandveiligheid, hygiëne en veiligheid.

Om een vergunning voor wildkamperen aan te vragen, geeft u door:

  • waarom u de vergunning aanvraagt
  • wanneer en hoe laat u de vergunning nodig heeft
  • waar u wilt wildkamperen
  • wat de naam van verantwoordelijke (instantie) is

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

U vraagt een vergunning of vrijstelling aan bij de gemeente.