Kermis organiseren

Voor het organiseren van een kermis heeft u verschillende vergunningen nodig. Waaronder de kermisvergunning.

Houd rekening met een maximum aan het aantal attracties dat op een kermis mag staan.

Bij uw aanvraag moet u aangeven:

  • welke attractie u exploiteert
  • uw naam, adres en telefoonnummer

Om een vergunning aan te vragen, heeft u uw identiteitsbewijs nodig.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Vraag uw vergunning aan bij de gemeente.