Klacht over de gemeente indienen

Heeft u een klacht over de gemeente, deze kunt u direct online indienen.

Klacht indienen

Het kan zijn dat u ontevreden bent over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente. U kunt dan een klacht indienen. Dit moet u doen bij het college van burgemeester en wethouders. Zij kunnen u vragen om meer uitleg. U legt dan uit waardoor u te maken kreeg met de gemeente. Ook geeft u precies aan wat er gebeurd is. U krijgt de beslissing per post toegestuurd.

In uw klachtbrief schrijft u de klacht zo concreet mogelijk op en op de envelop vermeldt u ‘klacht’. U kunt een klacht schriftelijk indienen. U kunt een klachtenbrief sturen naar:

Gemeente Assen

Postbus 30018

9400 JW Assen

De klacht tegen ambtelijk optreden wordt binnen zes weken afgehandeld en gegrond of ongegrond verklaard. In sommige gevallen kan de gemeente Assen uw klacht direct afhandelen. U kunt ook uitgenodigd worden voor een gesprek, dan neemt de gemeente Assen daarna een beslissing over uw klacht.

Als u niet tevreden bent met de manier waarop uw klacht is afgehandeld kunt u naar de Ombudscommissie, pa Postbus 952, 9400 AZ Assen.