Klacht over de gemeente indienen

Heeft u een klacht over de gemeente, deze kunt u direct online indienen.

Klacht indienen

Klachten over bejegening of dienstverlening door de gemeente zelf kunt u bij de gemeente indienen. Ook klachten over het Centrum voor Jeugd en Gezin of Buurtteams kunt u bij de gemeente kwijt. De inzet daarbij is om samen met de inwoner de klacht op te lossen. Meestal gebeurt dit in de vorm van een gesprek. Mocht dit onvoldoende tot een oplossing leiden, dan kunt u uw klacht vervolgens aan de onafhankelijke ombudscommissie voorleggen.

Klachten die betrekking hebben op het niet legen van uw container kunt u melden bij het Meldpunt Openbare Ruimte.

In uw klachtbrief schrijft u de klacht zo concreet mogelijk op en op de envelop vermeldt u ‘klacht’. U kunt een klacht schriftelijk indienen. U kunt een klachtenbrief sturen naar:

Gemeente Assen

Postbus 30018

9400 JW Assen

De klacht tegen ambtelijk optreden wordt binnen zes weken afgehandeld en gegrond of ongegrond verklaard. In sommige gevallen kan de gemeente Assen uw klacht direct afhandelen. U kunt ook uitgenodigd worden voor een gesprek, dan neemt de gemeente Assen daarna een beslissing over uw klacht.

Zo meldt u een klacht over de gemeente:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft door:
  • uw naam en adres
  • een duidelijke omschrijving van uw klacht
  • de naam van de medewerker of bestuurder van de gemeente, over wie u een klacht heeft

Als u niet tevreden bent met de manier waarop uw klacht is afgehandeld kunt u naar de Ombudscommissie, pa Postbus 952, 9400 AZ Assen

 

AVG 

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.